Jedź z nami!

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej i zajmujesz się kulturą, a może jesteś animatorem, a do tego chcesz nawiązywać nowe kontakty i zobaczyć jak pracuje się w Krakowie, jedź z nami! Wizycie studyjnej patronuje Małopolski Instytut Kultury.

Program "Jedź z nami!" to cykl trzech wizyt studyjnych zaplanowanych na 2014 rok przez Szczeciński Inkubator Kultury. Ich celem jest dalsza integracja szczecińskiego środowiska pozarządowego, zwłaszcza podmiotów działających w obszarze kultury, podniesienie ich kompetencji oraz umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi partnerami. Kraków jest pierwszym z miast, które odwiedzimy.

Jeśli ważne jest dla Ciebie:

 • poszukiwanie wciąż nowych inspiracji do działań i projektów,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 
 • nawiązywanie nowych kontaktów, zwłaszcza z pozarządowym środowiskiem krakowskim, 
 • zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, 
  JEDŹ Z NAMI!

Wraz z Małopolskim Instytutem Kultury zachęcamy do uczestnictwa w dwudniowej wizycie studyjnej, której głównym celem jest umożliwienie nawiązania kontaktów z krakowskim środowiskiem pozarządowym.

Znajdź nas na 

Jak będzie wyglądała wizyta? Wizyta studyjna odbędzie się pomiędzy 5 a 6 czerwca 2014 r. Jej uczestnicy wezmą udział w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach, prowadzonych przez pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury (I dzień) oraz spotkają się z wybranymi przez siebie przedstawicielami krakowskich organizacji pozarządowych / grup nieformalnych / instytucji (dzień II). O ile pierwszy dzień wyjazdu służy głównie integracji grupy i zdobyciu nowych umiejętności, o tyle drugi jest przeznaczony na budowanie nowych partnerstw przez same organizacje. Uczestnictwo w wyjeździe to przede wszystkim szansa na zbadanie struktury organizacyjnej interesujących NGO-sów, grup nieformalnych, a nawet instytucji oraz możliwość podniesienia własnych kompetencji.

Kto może jechać? Uczestnikiem wizyty studyjnej może zostać każdy aktywny animator kultury lub przedstawiciel szczecińskiej organizacji pozarządowej, grupy nieformalnej, inicjatywy obywatelskiej. Podczas procesu rekrutacyjnego brane będzie pod uwagę doświadczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy zgłaszanej osoby. Należny również przedstawić plan i cel spotkania z wybraną organizacją / instytucją / grupą nieformalną w Krakowie (nie wymagamy potwierdzenia, ale oceniamy konkretność i realność planu). Im konkretniej, tym większe szanse, że pojedziesz z nami.

Jak zgłosić się? W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłoniona pięcioosobowa grupa uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Na jego podstawie zostanie dokonana rekrutacja. Zgłoszenie należy przesłać do 12 maja 2014 r. na adres e-mail: krabinska@mediadizajn.pl.  Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Szczeciński Inkubator Kultury pokrywa koszty transportu (PKP 2 klasa) oraz noclegu. Jest jeden warunek! Uczestnicy zobowiązani są przesłać relację z wizyty, która zostanie zamieszczona m.in na stronie www INKU / portalu FB. Przykładowa forma relacji: fotorelacja z komentarzami do zdjęć.

Ramowy plan wizyty:

Dzień I: warsztaty w Małopolskim Instytucie Kultury

Miejsce: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27
Termin:
5 czerwca 2014 r., godz.10.00 - 14.00

MIK jest ważną samorządową instytucją kultury, która poprzez budowanie długofalowych programów rozwoju, tworzy wspólnotę małopolskich instytucji kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, propaguje praktykę „dobrego czasu wolnego”: tworzy oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę. Dzięki wciąż zawiązywanym kontaktom europejskim korzysta z już wypracowanych metod edukacji dla kultury. W centrum zainteresowania MIK-u leży także użycie nowych technologii dla promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. Zapoznaj się z działania MIK-u

 • Prezentacja Małopolskiego Instytutu Kultury;
 • Region/Kraków - rozwój w oparciu o kulturę i kapitał społeczny
  Prezentacja wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Kultury;
 • Forum Kraków - międzysektorowe sieciowanie kultury - WWW
  Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą MIK-u oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. Celami działania Forum są: wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury; promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury; reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej. 
 • Kultura w rozwoju - prezentacja programu MIK nastawianego na rozwój potencjału instytucji i organizacji kultury WWW
  Działania MIK-u kierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników lokalnych instytucji kultury oraz na współpracę przy podejmowaniu konkretnych akcji, polepszających jakość pracy tych instytucji na rzecz ich społeczności. 

Warsztaty poprowadzi Piotr Knaś oraz Anna Miodyńska.

Piotr Knaś - ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. W MIK-u odpowiedzialny jest za Badania i analizy.

Anna Miodyńska - geolog. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. W MIK szczególnie chętnie angażuje się w projekty społeczne, koordynuje programy „Zadziałaj dla siebie” i „Autoportret. Debaty”.  W MIK-u odpowiedzialna za działania Kultura w rozwoju.

Dzień II: indywidualne spotkania uczestników wizyty z organizacjami pozarządowymi / grupami nieformalnymi / inicjatywami obywatelskimi / instytucjami  w Krakowie

Miejsce: wskazane i wybrane przez uczestników
Termin: 6 czerwca 2014 r., wyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kingą Rabińską (tel. 91 424 04 64, e-mail: krabinska@mediadizajn.pl) lub Emilią Wolf (tel. 91 424 04 64, e-mail: ewolf@mediadizajn.pl). Jedź z nami!

Partnerem krakowskiej wizyty studyjnej jest Małopolski Instytut Kultury. Wizyta jest finansowana ze środków Gminy i Miasta Szczecin w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Media Dizajn Szczecińskiego Inkubatora Kultury. 

 

Comments