Jedź z nami do Gdańska!

Każdy, kto działa w organizacji pozarządowej, grupie nieformalnej lub realizuje własne projekty, zwłaszcza te społeczno-kulturalne, wie że nawiązywanie nowych kontaktów jest bardzo ważne. Zobacz jak pracują inni. INKU zachęca do uczestnictwa w kolejnej wizycie studyjnej. Za nami wizyta w artystycznym Krakowie, przed nami nowoczesny Gdańsk.

Program „Jedź z nami!” to propozycja Szczecińskiego Inkubatora Kultury dla wszystkich, którzy wciąż poszukują nowych inspiracji do działań, kontaktów oraz chcą zdobywać cenne doświadczenie. W roku 2014 INKU umożliwia aktywnym przedstawicielom III sektora udział w trzech wizytach studyjnych. Za nami wizyta w artystycznym i inspirującym Krakowie, przed Gdańsk - ośrodek nowoczesnych technologii, innowacji i projektów, również w sferze kultury. Spotkaniu patronuje Instytut Kultury Miejskiej.

Wizyta studyjna w Gdańsku odbędzie się pomiędzy 11 a 13 września 2014 r.  Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Szczeciński Inkubator Kultury pokrywa koszty transportu (PKP 2 klasa) oraz noclegu. Jest jeden warunek! Uczestnicy zobowiązani są do przesłania relacji z wizyty, która zostanie zamieszczona m.in na stronie www INKU (relacje uczestników wizyty studyjnej w Krakowie).

Dzień I
Spotkanie z Instytutem Kultury Miejskiej
11 września 2014 r. (czwartek), godz. 12.30

Spotkaniu patronuje Instytut Kultury Miejskiej.Instytut Kultury Miejskiej, miejska instytucja kultury z Gdańska, działa na rzecz zwiększenia roli kultury w życiu miasta i aktywnego w niej uczestnictwa zarówno poprzez pracę ekspertów skupionych wokół Obserwatorium Kultury, jaki i przez działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Szczecińscy uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli okazję do porozmawiania z gdańskimi animatorami na temat nowych zjawisk w kulturze.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim, których interesują sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, wizerunek, jakość życia i kultura, a więc obszary działania Instytutu. Co ważne, Instytut Kultury Miejskiej wspiera również działania organizacji pozarządowych - poprzez ofertę warsztatową, sieciujące spotkania i debaty. To również szansa na wymianę doświadczeń.

KaWA i inkubatory kultury
11 września 2014 r. (czwartek), godz. 18KaWa to czas i miejsce na swobodną wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów

Uczestnicy wizyty studyjnej wraz z zespołem Szczecińskiego Inkubatora Kultury wezmą udział w Kulturalnej Wymianie (KaWA). KaWa odbywająca się cyklicznie w Instytucie Kultury Miejskiej to czas i miejsce na swobodną wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów, które mogą zaowocować współpracą między ludźmi kultury: pracującymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych, niezależnymi animatorami kultury oraz wszystkimi pragnącymi aktywnie zaangażować się w działalność kulturalną.

Dzień II
12 września 2014 r. (piątek)
Nawiązywanie nowych kontaktów

O ile pierwszy dzień wyjazdu służy głównie integracji grupy i zdobyciu nowych umiejętności, o tyle drugi jest przeznaczony do budowania nowych partnerstw przez same organizacje. Uczestnicy II dnia sami organizują spotkania, tak aby zbadać strukturę organizacyjną interesujących NGO-sów, grup nieformalnych, instytucji. Relacje z tych spotkań publikowane są na stronie WWW INKU (relacje po wizycie studyjnej w Krakowie).

Drugiego dnia wizyty studyjnej zainteresowani uczestnicy spotkają się z także z przewodniczkami - autorkami projektu i artystkami -Metropolitanka to pomorski głos w ogólnopolskim dyskursie herstorycznym zapoczątkowanym przez „Krakowski Szlak Kobiet”. „Metropolitanki”. „Metropolitanka” to projekt herstoryczny (z ang. „her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do „his story” – „jego historia”), który opowiada o roli kobiet w historii, pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach.

Dzień III
13 września 2014 r. (sobota) 

Do południa będzie czas spotkać się z kolejnymi organizacjami lub zwiedzić Gdańsk. Później pociąg zabierze nas z powrotem do Szczecina.

Kto jedzie z nami?
Uczestnikiem wizyty studyjnej może zostać każdy aktywny animator kultury lub przedstawiciel szczecińskiej organizacji pozarządowej, grupy nieformalnej, inicjatywy obywatelskiej.
W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłoniona pięcioosobowa grupa uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Na jego podstawie dokonywana jest rekrutacja. 

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych upływa 17 sierpnia 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Kinga Rabińska
e-mail: krabinska@mediadizajn.pl
tel.: 91 424 04 64

 

Comments