Jaki jest szczeciński sektor kreatywny? [badanie]

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym organizacji należących do sektora kreatywnego w metropolii miasta Szczecina oraz podzielnia się swoimi opiniami.

Badanie to pozwoli na szersze zapoznanie się z bieżącą działalnością oraz potrzebami sektora, w którym działa Państwa organizacja. Wyniki posłużą do powstania rozprawy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie Pana(i) opinie objęte są całkowitą tajemnicą i będą upowszechniane, jedynie w ogólnych zestawieniach statystycznych bez możliwości powiązania z indywidualnymi wypowiedziami.

LINK DO BADANIA (GOOGLE DOCS)

Komentarze