Jak współpracuje biznes i NGO?

Czy Twoja organizacja pozarządowa zawiązała owocną współpracę z firmą? Czy obu stronom udało się zrealizować zamierzone cele? A może Twoja organizacja wspólnie z biznesem zrobiła coś wartościowego społecznie?

Dla kogo konkurs?
Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowychprzedstawicieli biznesu, którzy wspólnie realizują projekty. Ich współpraca posłuży innym jako przykład skutecznego działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Dlaczego te dwa sektory?
Celem konkursu jest promocja budowania kapitału społecznego, korzyści płynących z kooperacji dwóch sektorów, a co za tym idzie, motywowanie organizacji pozarządowych i biznesu do nawiązywania relacji w celu wspólnej realizacji założonych celów oraz podniesienie standardów pracy w organizacjach pozarządowych.Kto organizuje konkurs?
„Wspólnie budujmy kapitał społeczny” jest częścią projektu realizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Deloitte zwanego Platformą współpracy NGO - biznes. Organizatorem konkursu jest Fundacja Duende.

Jak wziąć udział w konkursie?
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej link), w którym należy krótko opisać zrealizowany projekt – zaangażowane w niego podmioty, przedmiot współpracy oraz efekty tego działania.

Formularz/ Regulamin

Nadesłane projekty zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursu. W jej skład wchodzą przedstawiciele biznesu, III sektora, mediów oraz niezależni eksperci z zakresu CSR.

Do kiedy trwa konkurs?
Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od 13.12.2012 r. do 10.02.2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 lutego na stronie Platformy.

Jaka nagroda?
Autorzy najlepszych projektów otrzymają wyróżnienia podczas oficjalnego spotkania z organizatorami i przedstawicielami mediów w siedzibie PKPP Lewiatan w Warszawie. Wyróżnione projekty będą promowane na stronie Platformy współpracy NGO – biznes, jako przykłady dobrych praktyk.

Przydatne linki:
KAPITAŁ SPOŁECZNY dla gospodarki
Platforma współpracy Biznes-NGO

Komentarze