JAK NAPISAĆ PROJEKT? BEZPŁATNE SZKOLENIE W INKU

Zapraszamy przedstawicieli III Sektora, artystów, animatorów kultury a także wszystkich zainteresowanych, na warsztaty "Jak napisać projekt?". Szkolenie jest bezpłatne.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady opisywania projektów, opisywania barier, potrzeb odbiorców, formułowania celów oraz zapisywania rezultatów projektu. Uczestnicy warsztatów będą pracowali na testowym otwartym konkursie zamieszczonym na platformie Witkac.pl. Prosimy o zabranie laptopów.
Ważnym elementem szkolenia będzie "wczytanie się" w treści ogłoszeń konkursowych. Jeżeli byli Państwo autorami wniosków, które nie uzyskały dofinansowania zabierzcie karty oceny projektów.

dr Dorota Kowalewska - pracownik naukowy Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka i współautorka projektów realizowanych zarówno ze środków europejskich jak i krajowych (w tym ASOS, FIO, MSZ). Swoje doświadczenie zbudowała zarówno jako osoba sprawdzająca złożone wnioski (w ramach SAPARD oraz PROW), jako ekspert oceniający w WUP oraz Urzędzie Marszałkowskim, ale także jako składająca projekty. Chętnie dzieli się wiedzą na temat aplikowania oraz rozliczania projektów, podczas warsztatów. W latach 2008-2015 współpracowała z UKIE oraz MSZ. W latach 2017, 2018 zarządzała Szczecińskim Inkubatorem Kultury.

co: szkolenie "Jak napisać projekt?"

prowadzący: dr Dorota Kowalewska

czas trwania: 5 h

termin: poniedziałek 25.02.2019 / 10:00 - 15:00

liczba miejsc: 15

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Pytania? Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64 lub drogą mailową: hwysocka@mediadizajn.pl

Comments