Jak dobrze pisać projekty międzynarodowe?

Punkt Kontaktowy ds. Kultury zaprasza do Akademii Doskonałego Projektu. Dzięki spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie starać się o granty na realizację  międzynarodowych projektów kulturalnych w ramach programu Kreatywna Europa.

Obecna edycja (2007-2013) Programu Kultura dobiega końca, a od 2014 roku zastąpi go nowy program Kreatywna Europa. Analizując dotychczasowe wyniki Programu Kultura zostały wybrane zagadnienia, które sprawiały najwięcej trudności dotychczasowym wnioskodawcom starającym się o granty na międzynarodowe projekty kulturalne, a które mają szczególne znaczenie dla projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.

Wybrane zagadnienia są także priorytetowe w kontekście propozycji przyszłego programu na lata 2014-2020 - Kreatywna Europa.

W ramach projektu Akademia Doskonałego Projektu” będą poruszane takie zagadnienia jak:

  • grupa docelowa i budowanie publiczności,
  • promocja projektów międzynarodowych,
  • zasady i wyzwania w budowaniu międzynarodowych partnerstw.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas spotkań z trenerami, praktykami i pracownikami Punktu Kontaktowego ds. Kultury mają pomóc pracownikom instytucji i organizacji ubiegających się o granty na projekty międzynarodowe w świadomym kształtowaniu tych elementów projektów, które są istotne dla ekspertów oceniających wnioski i wpływają na skuteczność pozyskiwania dotacji.

Uwaga! W związku z tym, że program Kreatywna Europa nadal podlega negocjacjom nie są jeszcze znane zasady ubiegania się o granty od 2014 roku. Szkolenia na temat szczegółowych zasad ubiegania się o granty w programie Kreatywna Europa odbędą się po formalnym ustanowieniu programu, co jest planowane pod koniec roku 2013.

Więcej na temat Programu Kreatywna Europa:www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów w dziedzinie kultury a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w pozyskiwaniu partnerów i włączaniu się do takich przedsięwzięć.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 lipca 2013 r. (środa) w godz. 10-16 w Książnicy Pomorskiej. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane jest do 19 lipca lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Przydatne linki:
Formularz zgłoszeniowy i program

Źródło: program-kultura.eu

Komentarze