INKU rusza z kolejnym projektem!

Miło nam oznajmić, że Stowarzyszenie Media Dizajn, prowadzące Szczeciński Inkubator Kultury, otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu wkrótce ruszamy z kolejnym projektem, do udziału w którym gorąco zachęcamy!

Projekt "REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny" jest nakierowany na zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym oraz podniesienie ich kompetencji za pomocą intensywnego programu kształcenia pozaformalnego liderów (menedżerów) społecznych. Co to znaczy? Chcemy dać Ci wiedzę i narzędzia, które pozwolą Ci działać lokalnie i skutecznie.

Celem projektu jest wyłonienie i edukacja nieformalnych, lokalnych liderów przez podniesienie ich kompetencji społecznych, obywatelskich i menedżerskich oraz umożliwienie przetestowania nabytych umiejętności w środowisku wsparcia. Pośrednio ma on na celu stworzenie swoistej platformy nawiązywania kontaktów i propagowanie idei współpracy, także międzysektorowej. Przez realizację warsztatów, sesji coachingowych, indywidualnych konsultacji, spotkania networkingowego oraz wsparcia w realizacji mikroprojektów/inicjatyw celuje on w przygotowanie lokalnych menedżerów społecznych do prowadzenia efektywnych i efektownych działań, nastawionych na zainicjowaniu w otoczeniu realnej zmiany, swoistą "(re)kreację" miasta. Dodatkowo w ramach zadania przygotowany zostanie elektroniczny materiał edukacyjny, zawierający miniprzewodnik dla społecznych animatorów (porady, dobre praktyki, skrypty lekcji szkolnych, itp.), który będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Z działaniami ruszamy już w lipcu – trzymajcie rękę na pulsie! 

Comments