II OGÓLNOPOLSKI KUNKURS POETYCKI

Piszesz wiersze? Masz lekkie pióro? Jeśli jesteś poetą lub chcesz nim być, zamiast pisać wiersze „do szuflady”, zgłoś swoje dzieła do konkursu. Warto wziąć udział w konkursie poetyckim, może to szansa na nowe inspiracje.

Związek Literatów Polskich organizuje II OGÓLNOPOLSKI  KONKURS POETYCKI  im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę”  SZCZECIN 2017. Konkurs został ogłoszony z okazji Szczecińskiej Wiosny Poezji. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w konkursie osoby, które ukończyły 16 lat.

Termin przesyłania prac na konkurs upływa w dniu 26.04.2017 r. Prace należy przesłać na adres: Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, 70-482 Szczecin, al. Wojska Polskiego 90, z dopiskiem: Konkurs - im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę”. Pamiętajcie, aby do przesłanych prac, dołączyć oświadczenie zgody na publikację. Regulamin konkursu oraz zgoda na publikację waszych prac znajduję się poniżej.

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze w czterech egzemplarzach i każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów. Konkurs ma charakter otwarty, bez wymagań tematycznych.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 4 czerwca 2017 roku w Szczecinie, w czasie Koncertu Poetyckiego, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie. Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać pod nr tel. 261 45 53 78. Życzymy owocnej i poetyckiej pracy. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Comments