II edycja konkursu "Książka Przyjazna Dziecku"

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zaprasza do udzialu w II edycji konkursu "Książka Przyjazna Dziecku". Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski. Głównym kryterium oceny jest wartość literacka utworu.

Książki na konkurs mogą zgłaszać zarówno wydawcy, jak i autorzy. Oceniane będą: prace opublikowane, ale  także i  te wcześniej niewydawane.

Książki nadesłane na konkurs "Książka przyjazna dziecku" będą oceniane przez jury w składzie:
- prof. dr hab. Marta Pawlina-Meducka, literaturoznawca,
- prof. dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska, literaturoznawca, Zakład Edukacji Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach,
- Bożena Iwan, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Jolanta Świstak, kierownik literacki Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach,
- Maciej Obara, etnolog, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy.

Pula nagród w konkursie wynosi 10 tys. złotych. Przewidziane jest przyznanie nagród głównych w każdej z kategorii w wysokości 5 tys. zł.

Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac: nadesłanie maks. 3 utworów do dnia 30 września 2015 r. na adres Organizatora (pl. Wolności 2, 25-367 Kielce) z dopiskiem Konkurs Książka przyjazna dziecku.Liczy się data ze stempla pocztowego,

Ogłoszenie werdyktu nastąpi do 20 listopada 2015 r.

Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Sarek a.sarek@muzeumzabawek.eu
Anna Myśliwiec a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu
tel. 41 343 37 11 lub 41 34 337 00 wew. 162


Comments