I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA - "WOLONTARIAT W KULTURZE"

I Ogólnopolską Konferencja „Wolontariat w Kulturze”, adresowana do koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury. Będzie ona spotkaniem praktyków wolontariatu z całej Polski, liderów w tej dziedzinie, a także przedstawicieli organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wolontariuszami. 

Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od blisko roku prowadzą wspólny projekt „Przepis na wolontariat”. Ma on na celu rozwijanie i profesjonalizowanie działań instytucji kultury odbywających się przy udziale wolontariuszy.

Społeczny wymiar angażowania wolontariuszy w życie instytucji kultury ma niekwestionowaną wartość. Niestety na kulturalnej mapie Polski nadal jeszcze niewiele jest miejsc, z którymi ochotnicy mogą współpracować. Brakuje przede wszystkim wiedzy i narzędzi stworzonych dla koordynatorów wolontariatu. Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy dostają liczne sygnały, że specjalistyczne szkolenia i rozwój wolontariatu w instytucjach kultury to sprawy bardzo ważne i potrzebne.

Konferencja potrwa od 5 do 7 grudnia i odbędzie się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Będą jej towarzyszyć rozmaite wydarzenia, m.in.: spotkania z ekspertami, warsztaty, akcja społeczna, wystawa w Galerii Kordegarda poświęcona wolontariatowi oraz wspólna inicjatywa instytucji kultury – Kulturalny Bilet Wolontariusza. Rejestracja trwa do do 15 listopada 2016 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.wolontariatwkulturze.pl

REJESTRACJA

I Ogólnopolską Konferencję „Wolontariat w Kulturze” organizowana jest dla koordynatorów i osób odpowiedzialnych za wolontariat w instytucjach kultury, także dla wszystkich, którzy przygotowują się do przejęcia obowiązków związanych z zarządzaniem wolontariuszami lub projektem z ich udziałem.

Konferencja oraz towarzyszące jej warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają uczestnikom udział w wydarzeniu wraz z wyżywieniem. Koszty przyjazdu na konferencję oraz nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników wydarzenia.

Kryteria wyboru:
- doświadczenie w zakresie wolontariatu instytucji
- doświadczenie koordynatora/osoby odpowiedzialnej za wolontariat

Wyboru dokona zespół złożony z przedstawicieli Organizatorów.

Rejestracja trwa do 15 listopada.

Uwaga – rejestracja Państwa instytucji do Kulturalnego Biletu Wolontariusza nie jest równoznaczna z rejestracją na konferencję, której należy dokonać oddzielnie przez poniższy formularz rejestracyjny.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety rejestracyjnej towarzyszącej formularzowi rejestracyjnemu. Na potrzeby konferencji chcemy mieć jak najpełniejszą wiedzę o jej uczestnikach.

Więcej informacji na stronie: http://nck.pl/konferencja-wolontariat-w-kulturze/.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments