HOMO LUDENS – świadectwa średniowiecznych zabawek

Szczeciński Inkubator Kultury we współpracy z zakładem Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ma przyjemność zaprosić najmłodszych mieszkańców naszego miasta do udziału w eksperymencie naukowym – realizowanym w ramach projektu badawczego „Homo ludens w mieście średniowiecznym – archeologiczne świadectwa zabawy”.

23 lipca 2012 r. w godzinach od 10.00 do 13.00, w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury - pod okiem doktorantów archeologii - zostanie przeprowadzony bardzo ciekawy eksperyment naukowy z udziałem najmłodszych szczecinian. Jego celem jest weryfikacja kilku tez dotyczących sposobu używania przez dzieci epoki średniowiecza przedmiotów, interpretowanych jako zabawki.

Badanie to, w głównej mierze będzie polegało na obserwacji zachowań i reakcji małych odkrywców. Natomiast zadaniem dzieci nie będzie nic innego, jak zabawa rozdanymi wcześniej replikami znalezisk archeologicznych pochodzących z czasów średniowiecza. Całość zostanie udokumentowana za pomocą fotografii oraz nagrań wideo.

 

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebna jest nam grupa dwadzieściorga dzieci w wieku od4 do 11 lat. Każde z nich – poprzez naturalną dla siebie aktywność jaką jest zabawa – będzie miało ogromny wkład w wynik końcowy przeprowadzonego badania.

Udział w eksperymencie jest bezpłatny, a wszyscy mali uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomem oraz upominkiem.

 

 

Planowany eksperyment jest częścią dużego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Homo ludens w mieście średniowiecznym – archeologiczne świadectwa zabawy”


Comments