Grudzień miesiącem warsztatów w Inku

Na grudzień szykujemy dla Was ostatnie w tym roku warsztaty przeznaczone dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i animatorów kultury. Będziecie mogli dowiedzieć się więcej o sponsoringu kultury czy o tym jak skonstruować wniosek do Urzędu Miasta. Rekrutacja trwa!

W najbliższym czasie będzie można skorzystać z oferty warsztatów dot. składania wniosków do Urzędu Miasta Szczecina czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także tego, gdzie szukać środków finansowych na Wasze działania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków w danej dziedzinie - specjalistów ds. projektów, specjalistów ds. promocji, pracowników naukowych.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, lista aktualnych warsztatów dostępna jest tutaj. Warsztaty są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń.


Lista grudniowych warsztatów:

1. Jak sporządzać wnioski o dotację do UM Szczecin - cz. I

prowadząca: Dorota Kowalewska
Specjalista ds. projektów, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie

Warsztaty przeznaczone są dla organizacji pozarządowych, planujących złożenie wniosku o dotację do Urzędu Miasta Szczecin. W trakcie spotkania wspólnie pracować będziemy nad wnioskiem o dotację oraz omówimy jego najważniejsze części pod kątem poprawności i atrakcyjności składanej oferty.
UWAGA! Warsztat składa się z dwóch części - tylko uczestnictwo w obydwu pozwoli na uzyskanie kompleksowej informacji. Na drugą część warsztatu, która odbędzie się 10.12.2012 obowiązuje osobna rejestracja tutaj.

kiedy: 3.12.2012, godz. 10:00-14:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj


2. Sponsoring kultury

prowadząca: Anna Tuderek
Menedżer kultury, trener biznesu. Posiada wykształcenie podyplomowe w kierunku media i komunikowanie. Dotychczas pracowała na stanowisku redaktora reklamy w wydawnictwie oraz w biurze prasowym w strukturach administracji publicznej. Do maja 2012 wydawca magazynu SIC! Członek zarządu fundacji Grupa Sztalingrad. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu i partnerstwa publiczno-prywatnego w szczecińskiej Filharmonii

W trakcie spotkania omówione zostaną typy i rodzaje sponsoringu. Zajęcia będą skupiać się na strategiach pozyskiwania sponsorów. Omówione zostaną możliwe strategie i poziomy współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Zadaniem uczestników będzie stworzenie pakietów sponsorskich. Omówione zostaną podstawowe elementy takich pakietów.

kiedy: 6.12.2012, godz. 17:00-18:30
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj


3. Jak wypełnić wniosek do POKL, aby dostać maksymalną ilość punktów?

prowadzący: Robert Bartłomiejski
Socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, zastępca dyrektora w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, specjalista ds. projektów europejskich

W takcie spotkania uczestnicy będą mogli w praktyce zapoznać się ze specyfiką wypełniania wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na co zwrócić uwagę, czego unikać, co jest istotne.

kiedy: 7.12.2012, godz. 10:00-14:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj


4. Jak sporządzać wnioski o dotację do UM Szczecin - cz. II

prowadząca: Dorota Kowalewska
Specjalista ds. projektów, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie

Warsztaty przeznaczone są dla organizacji pozarządowych, planujących złożenie wniosku o dotację do Urzędu Miasta Szczecin. W trakcie spotkania wspólnie pracować będziemy nad wnioskiem o dotację oraz omówimy jego najważniejsze części pod kątem poprawności i atrakcyjności składanej oferty. 
UWAGA! Warsztat składa się z dwóch części - tylko uczestnictwo w obydwu pozwoli na uzyskanie kompleksowej informacji. Na pierwszą część warsztatu, która odbędzie się 3.12.2012 obowiązuje osobna rejestracja tutaj.

kiedy: 10.12.2012, godz. 10:00-13:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj


5. Zasady pisania protestów i odwołań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

prowadzący: Robert Bartłomiejski
Socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, zastępca dyrektora w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, specjalista ds. projektów europejskich

Wniosek o dotację z PO KL nie został zaakceptowany? Zawsze można napisać odwołanie lub protest. Podczas warsztatu dowiecie się jak robić to tak, by było skuteczne.

kiedy: 14.12.2012, godz. 10:00-14:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj.

6. Jakie błędy najczęściej popełniamy przy sprawozdaniach z realizacji projektów? - warsztat odwołany*
Za utrudnienia przepraszamy - Zespół Inkubatora

* W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna ilość uczestników (6 osób) organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów. Osoby, które zapisały się zostaną powiadomione drogą e-mailową lub telefoniczną o odwołaniu warsztatów.

prowadząca: Dorota Kowalewska
Specjalista ds. projektów, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie

Koniec roku to dla wielu z nas czas rozliczania projektów. Jak uniknąć błędów przy sprawozdaniach z realizacji? O tym w trakcie warsztatu.

kiedy: 17.12.2012, godz. 10:00-14:00

7. Sponsoring kultury

prowadząca: Anna Tuderek
Menedżer kultury, trener biznesu. Posiada wykształcenie podyplomowe w kierunku media i komunikowanie. Dotychczas pracowała na stanowisku redaktora reklamy w wydawnictwie oraz w biurze prasowym w strukturach administracji publicznej. Do maja 2012 wydawca magazynu SIC! Członek zarządu fundacji Grupa Sztalingrad. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu i partnerstwa publiczno-prywatnego w szczecińskiej Filharmonii

W trakcie spotkania omówione zostaną typy i rodzaje sponsoringu. Zajęcia będą skupiać się na strategiach pozyskiwania sponsorów. Omówione zostaną możliwe strategie i poziomy współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Zadaniem uczestników będzie stworzenie pakietów sponsorskich. Omówione zostaną podstawowe elementy takich pakietów.

kiedy: 18.12.2012, godz. 17:00-18:30
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj


ZAPRASZAMY!

Comments