Głos obywateli – Europejska Inicjatywa Obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska - Obywatele decydują to narzędzie służące obywatelom państw europejskich do wdrażania pomysłów na szczeblu unijnym. Przekonaj się, co możesz zrobić.  

Jak działa EIO?

Poprzez odpowiednią liczbę obywateli UE wzywa Komisję Europejską do zaproponowania rozwiązań w konkretnych regulacjach prawnych. Jedną z głównych zalet tego narzędzia jest umacnianie kontaktów z osobami o podobnych poglądach na całym kontynencie, co ułatwia ogólnoeuropejską debatę na tematy ważne dla mieszkańców UE.

Co może być przedmiotem europejskiej inicjatywy obywatelskiej?

Musi być to pomysł z obszaru polityki, w którym UE posiada kompetencje do działania, a Komisja – do przedstawienia wniosku legislacyjnego.

Kto i jak może zgłosić europejską inicjatywę obywatelską?

Pierwszym krokiem do zgłoszenia inicjatywy jest stworzenie Komitetu Obywatelskiego. W jego skład musi wejść co najmniej siedem osób mieszkających w siedmiu różnych krajach UE. Osoby te muszą posiadać obywatelstwa kraju, który reprezentują – liczy się miejsce zamieszkania, muszą jednak być obywatelami UE i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich. Komitet musi wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o rejestrację inicjatywy. Aby europejska inicjatywa obywatelska została rozpatrzona przez Komisję, musi się pod nią podpisać milion obywateli z co najmniej siedmiu krajów UE.

Portal europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Na dedykowanym im portalu można znaleźć trwające inicjatywy, które aktualnie zbierają deklaracje poparcia oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można poszczególne z nich wesprzeć swoim głosem. Portal pomaga też w prowadzeniu dużych kampanii promocyjnych. Na portalu poczytać można również o zakończonych już kampaniach.

Dowiedz się więcej o EIO oraz innych narzędziach wpływania na instytucje unijne.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments