Głos NGO w sprawie RPO [warsztaty]

Zabierz głos w sprawie przyszłego okresu wydatkowania Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rekomendacje zostaną wypracowane przez przedstawicieli sektora pozarządowego w trakcie dwudniowych warsztatów.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Federacja Zielonych GAJA serdecznie zapraszają na warsztat pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – województwo zachodniopomorskie”, który odbędzie się w dniach 25-26 września 2013 r. w siedzibie Federacji Zielonych ul. 5 – go Lipca 45 Szczecin.

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020), dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia, a także dojazdu dla osób spoza Szczecina (transport publiczny lub do wysokości ceny biletów transportu publicznego w przypadku dojazdu samochodem). Koszty dojazdu zostaną zwrócone uczestnikom na podstawie formularza zwrotu kosztów podróży, który zostanie przekazany podczas warsztatu.

Poniżej agenda spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o potwierdzenie  obecności do dnia 23.09.2013

Kontakt do organizatorów: Jakub Szumin  - 697 259 543 email: jakubs@gajanet.pl

 

Komentarze