Fundusze na działania dla młodzieży

Nie tylko dorośli mogą starać się o granty na działania społeczne. Fundusze czekają również na młodych liderów. Najnowsze informacje o programach dla młodzieży serwuje Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. 

1. ,,Wkrętak" - mini-granty dla młodzieży

Portal Działasz.pl prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza 3-osobowe grupy młodzieży do starania się o mini-granty w wysokości 800 zł na realizację lokalnych działań. Dodatkowo wybrane grupy zostaną zaproszone na warsztaty wprowadzające. Do 25 września jest czas na wypełnienie formularza. Czytaj więcej>

2. ,,Równać Szanse" - Regionalny Konkurs Grantowy

Program to szansa na zdobycie dofinansowania dla organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury z miejsowosci do 20 tys. mieszkańców. Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które pomagaja młodym ludziom rozwijac się i uczyć pracy w grupie. Zadanie należy realizować ze stałą grupą młodych ludzi (13-19 lat). Maksymalna kwota dotacji to 7500 zł na projekty trwajace do 6 miesięcy.
Czytaj więcej>

3. Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe od European Youth Foundation

Europejska Fundacja Młodzieży została powołana przez Radę Europy. W ramach konkursu Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Do 1 pażdziernika prowadzony jes nabór wniosków na:

  • międzynarodowe działania mające miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2016 r.; 
  • plany pracy na 2016 r.;
  • jednorazowe granty strukturalne na 2016 r. (sieci regionalne). 

Wnioski skałada się on-line.

Czytaj więcej>

4. Granty na ,,job shadowing"

Job shadowing to projekty skierowane do młodych osób działających w organizacji pozarządowej. Polegają na wyjeździe do zagranicznej organizacji lub wizycie studyjnej jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach. Idea tych działań przypomina staż krótkoterminowy. Wnioski do Programu Erasmus+ na,,job shadowing" mogą składać tylko organizacje, nie ma możliwości złożenia wniosku przez osobę fizyczną. Można jednak uruchomić swoje kontakty i szukać organizacji, która ułatwi wyjazd. 
Czytaj więcej>

5. Nabór wniosków w Programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jesień to czas naboru wniosków w poszczególnych akcjach programu.
Do 1 października można składać wnioski w następujących kategoriach:
- Akcja 1.: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży.
- Akcja 2.: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży.
- Akcja 3.: Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.
Szczegółowe informacje o zasadach wnioskowania w poszczególnych akcjach można znaleźć w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2015″ dostepnym na stonie programu erasmus +.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments