Fundusz Społeczny Notariatu [konkurs]

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Termin naboru aplikacji upływa 22 lipca 2014 r. [aktualizacja - termin został przedłużony].

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:

  • uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,
  • działają nie dla osiągnięcia zysku (non profit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not for profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł. Wnioski składać można od 1 czerwca do 22 lipca 2014 r. (aktualizacja - termin został przedłużony; początkowo podano datę 15 lipca 2014 r.). Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2014 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r. 

Więcej informacji: www.fundusznotariatu.pl, dokumenty do pobrania

 

Comments