Fundraising- z czym to się je?

Przekonaj się, ile możliwości daje profesjonalny i etyczny fundraising. W trakcie bezpłatnego szkolenia w Sektorze3, Polskie Stowarzyszenie Fundrasingu podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi budowania niezależności finansowej NGO.

W trakcie szkolenia, które odbędzie się 21 marca 2013 r. w Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zdobywać fundusze, służące lepszemu wypełniania misji NGO. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15 i potrwa do godz. 18.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu polski.fundraising.org.pl , na której znajdują się wszystkie informacje, a także formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia przyjmowane są do środy 20 marca, do godziny 12:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela p. Mateusz Paweł Matlak, (Specjalista ds. Szkoleń) z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu:
tel./fax 12 423 80 07
skype: Mateusz Matlak PSF 
e-mail: m.matlak@fundraising.org.pl

Fundraising to planowe, etyczne i skuteczne zbieranie pieniędzy, które mają służyć dobru wspólnemu. Istotą fundraisingu jest budowanie wieloletnich, stabilnych relacji z otoczeniem, tj.: darczyńcami, urzędami, sponsorami, członkami oraz pracownikami oraz wolontariuszami organizacji. Termin „fundraising” powstał z połączenia dwóch angielskich słów: „fund” – fundusze i „raising” – zbieranie. Oznacza zatem zbieranie funduszy na cele charytatywne oraz publiczne.
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu powstało 28 stycznia 2006 roku, by działać dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce. Obecnie zrzesza 300 członków reprezentujących ponad 200 organizacji. Naszym dążeniem jest, aby w każdej organizacji społecznej działał przynajmniej jeden profesjonalny fundraiser oraz by wszyscy fundraiserzy byli aktywnymi członkami swojego stowarzyszenia. Od początku swego istnienia PSF jest zaangażowane w prace Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Jako jedyni w Polsce mamy prawo przyznawać sygnowany przez EFA Certyfikat, który potwierdza profesjonalne kwalifikacje, a także jest uznawany na całym świecie. W organizacjach naszych absolwentów znaleziono wielu hojnych darczyńców, a od nich pieniądze na działalność i rozwój.
Projekt „Polski Fundraising” jest odpowiedzią Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu na kilka podstawowych problemów, z jakimi zmaga się społeczeństwo obywatelskie, a w szczególności organizacje pozarządowe w Polsce. To kompleksowy projekt szkoleniowy obejmujący szkolenia, spotkania dla zarządów NGOs, wizyty studyjne oraz seminarium polsko-szwajcarskie. Dzięki otrzymaniu środków ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu Partnerskiego oraz zaangażowaniu PSF, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Partnerem w projekcie jest nasz szwajcarski odpowiednik – Swissfundraising, z którym jesteśmy zrzeszeni w Europejskim Stowarzyszeniu Fundraisingu (EFA). Wspólnie wymieniamy doświadczenia, wytyczamy kierunki rozwoju i standardy skutecznego pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe w Europie.

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Przydatne linki:
polski.fundraising.org.pl
http://www.wws.wzp.pl/
Sektor3 

Komentarze