Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego

Organizacje pozarządowe z całej Polski wspólnie wyznaczą dalsze kierunki rozwoju sektora pozarządowego dla naszego kraju, uczestnicząc w tworzeniu strategii rozwoju III sektora. Dokument może wpłynąć na formalno-prawne podstawy funkcjonowania NGO-sów. Zachęcamy do zabrania głosu w dyskusji. 

Przedsięwzięciem koordynują dwie ogólnopolskie sieci organizacji pozarządowych – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Jednym z ważnych etapów tworzenia strategii są Fora Inicjatyw Pozarządowych. W naszym województwie takie Forum odbędzie się 27 i 28 czerwca br. w Kołobrzegu.

W trakcie spotkania, podczas warsztatów wypracowany będzie jeden z elementów strategii. Dodatkowo dla uczestników przygotowano szereg prelekcji, pokaz filmu oraz pakiet informacji o możliwości pozyskania środków finansowych. Dzięki udziałowi w Forum osoby uczestniczące będą miały wyjątkową okazję wymienić się swoimi poglądami i doświadczeniami z innymi organizacjami, nawiązać współpracę i wziąć udział w wyjątkowym procesie wypracowywania założeń strategii rozwoju sektora pozarządowego w naszym kraju w najbliższych latach.

Szczegółowe informacje na temat Forum oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.pracowniap.org.pl w zakładce PROJEKTY / III sektor dla Polski.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 czerwca 2014 r., można je przesłać faxem (94 340 35 23), bądź e-mailem: lukasz.cieslinski@pracowniap.org.pl (dokumenty do pobrania). Organizator zapewnia dla uczestników nocleg i wyżywienie.

Kontakt do organizatora: lukasz.cieslinski@pracowniap.org.pl, tel. 94 340 35 23.

 

Comments