Europa w moim regionie

Dziś w Szczecińskim Inkubatorze Kultury rozmawiamy z ekspertami na temat Europejskiego Roku Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w naszym regionie. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Seminarium „Europa w moim regionie – wyzwania dla pokoleń” odbędzie 8 listopada 2012 r. (czwartek) w  godzinach od 10:00 do 15:00  w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

W seminarium uczestniczyć będzie Sebastain Rysz - Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który zaprezentuje założenia Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Dorota Rybarska-Jarosz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i dr Beata Bugajska – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Szczecinie.

 Podczas spotkania zostaną przedstawione między innymi:
- kierunki aktualnej polityki społecznej wobec seniorów na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym
- projekty i inicjatywy nawiązujące do dialogu międzypokoleniowego.

W ramach spotkania odbędzie się projekcja filmów dokumentalnych.

Najważniejszym punktem seminarium będzie dyskusja, która ma na celu wypracowanie rekomendacji regionalnych dla Komitetu Regionów. Do uczestnictwa w dyskusji szczególnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów i solidarności międzypokoleniowej, a także wszystkie osoby, które pragną przekazać swoje postulaty do Komitetu Regionów i dla których zagadnienia poruszane w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej są ważne.

Organizatorem seminarium jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Seminarium jest organizowane jako jedno z wielu europejskich wydarzeń lokalnych odbywających się w ramach inicjatywy Open Days w Brukseli. Open Days to inicjatywa Komitetu Regionów, który jest najważniejszym europejskim ciałem konsultacyjno-opiniodawczym. Wydarzenia lokalne – takie jak seminarium ,, Europa w moim regionie – wyzwania dla pokoleń” mają przyczynić się do powstania rekomendacji lokalnych, które zostaną przekazane do Komitetu Regionów.

Organizatorem spotkania jest Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Przydatne linki:
Sekretariat ds. Młodzieży


Komentarze