Europa w moim regionie na zdjęciach

Sekretariat ds. Młodzieży zaprosił mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wspólnej rozmowy na temat solidarności międzypokoleniowej. Zobacz galerię zdjęć ze spotkania, które odbyło się w siedzibie Inkubatora. Do pobrania są również prezentacje.

Seminarium odbyło się jako jedno z wielu europejskich wydarzeń lokalnych odbywających się w ramach inicjatywy Open Days w Brukseli. Open Days to inicjatywa Komitetu Regionów, który jest najważniejszym europejskim ciałem konsultacyjno-opiniodawczym. Wydarzenia lokalne – takie jak seminarium ,, Europa w moim regionie – wyzwania dla pokoleń” mają przyczynić się do powstania rekomendacji lokalnych, które zostaną przekazane do Komitetu Regionów.

Podczas spotkania zaproszeni goście rozmawiali na temat:
- kierunków aktualnej polityki społecznej wobec seniorów na szczeblu europejskim, krajowym oraz lokalnym
- projektów i inicjatyw nawiązujących do dialogu międzypokoleniowego.

Najważniejszym punktem seminarium była dyskusja, która miała na celu wypracowanie rekomendacji regionalnych dla Komitetu Regionów. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów i solidarności międzypokoleniowej, praktycy. Dyskusję prowadziła Dorota Kowalewska - dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie. Rekomendacje zostaną opracowane i opublikowane.

PREZENTACJE Z SEMINARIUM

ZDJĘCIA [Picasa]

Comments