EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Kolejna edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Szczecinie. To nie tylko okazja do nauki, ale także budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. V edycja czeka na Twoje dziecko. 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, natomiast w charakterze ogólnopolskim funkcjonuje od września 2009 roku. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Na uniwersytecie kształci się ponad 1,5 tys. uczniów. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich oraz ekspertów Fundacji.

Chcę zapisać dziecko na EUD. Jak mam to zrobić?

Aby zapisać dziecko na EUD, wystarczy w dniach aktywnych zapisów wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie internetowej. Uwaga! Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza i dokładne sprawdzenie wpisywanych danych. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem EUD.

Nie. Misją organizatorów EUD jest kształtowanie postaw i propagowanie edukacji ekonomicznej w społeczeństwie, również wśród jego najmłodszej części.
Podstawowym kryterium jest wiek dziecka. Naszą ofertę kierujemy do dzieci uczących się w piątej i szóstej klasie szkoły podstawowej (wiek 10-13 lat). W ośrodkach EUD, gdzie liczba zgłoszeń przekracza liczbę oferowanych miejsc, kwalifikacja na zajęcia odbywa się w drodze losowania. W terminie po zakończonej rekrutacji nadesłane zgłoszenia biorą udział w losowaniu indeksów EUD. Osoby, których zgłoszenia zostaną wylosowane, otrzymują status studenta EUD.
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy prowadzi zajęcia w siedmiu miastach: Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Sopocie. Miejsce spotkań EUD dla: Szczecina – budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8. Zobacz mapki dojazdu.

Kontakt:
dr Małgorzata Skweres-Kuchta
Koordynator EUD i AME
e-mail: malgorzata.skweres@wzieu.pl
tel. +48 609 564 264

Więcej informacji:
http://www.wzieu.pl/
http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/
http://www.gimversity.pl/

Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem Patronat Honorowy.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments