Ekonomia Społeczna – Generacja Przyszłości!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenia, warsztaty, doradztwo i usługi specjalistyczne.

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej skierowana jest głównie do:

 • podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje),
 • osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem, prowadzeniem i pracą w podmiotach ekonomii społecznej,
 • instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego

z terenu: Miasta Szczecina i Miasta Świnoujście oraz powiatów: polickiego, gryfickiego, kamieńskiego i goleniowskiego.

Szkolenia prowadzone są z takich zagadnień jak:

 • menadżer ekonomii społecznej,
 • marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej,
 • źródła i metody pozyskiwania środków na działania podmiotów ekonomii społecznej,
 • księgowy ekonomii społecznej,
 • sprawozdawczość merytoryczna i finansowa PES,
 • biznes w podmiotach ekonomii społecznej,
 • zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej,
 • warsztaty partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,
 • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (szkolenie dla osób fizycznych).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, znajduje się przy ulicy Cukrowej 8 (budynek Uniwersytetu Szczecińskiego), IV piętro, pokój 409, tel. 91 444 31 63, kom. 516 702 312.

Pełna oferta OWES-u znajduje się w załączeniu. 

Przydatne linki:
http://aktywneowes.pl/ 

Comments