EFEKTYWNE MODELE UCZENIA SIĘ - SZKOLENIE W INKU

Zapraszamy przedstawicieli III Sektora, artystów, animatorów kultury a także wszystkich zainteresowanych, na warsztaty "Efektywne modele uczenia się". Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o efektywnym uczeniu się na każdym etapie edukacji. Bardzo często pod pojęciem „efektywnych metod nauczania” koncentrujemy się tylko i wyłącznie na technikach nauczania, natomiast samo posiadanie wiedzy i umiejętności nauki (technik) nie wystarczy: konieczne są również chęci do nauki – nauczyciel, trener powinien więc budować przestrzeń do motywacji. 

Pokażemy, że każdy z nas jest inny i w zależności od osobowości, ma inne podejście do świata, inny temperament czy dominującą półkulę mózgową i przejawiają również odmienne potrzeby w zakresie przyswajania wiedzy. Najważniejsze założenie jest związane ze zmysłami, a dokładniej z jednym, dominującym, który odbiera bodźce w pierwszej kolejności. To właśnie do niego powinno się dostosować styl uczenia się, aby nauka szła sprawnie, była w miarę przyjemna i co najważniejsze: efektywna.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Jak uczy się mózg
 3. Jak uczy się człowiek
 4. Style uczenia się:
 1. wzrokowiec
 2. słuchowiec
 3. kinestetyk
 1. Zaprezentowanie cyklu Kolba – czyli jak się uczyć i zapamiętać na całe życie.
 2. Motywacja, przyjazne środowisko
 3. Bazowanie na dotychczasowej wiedzy i umiejętnościach
 4. Ćwiczenia, zabawy, warsztaty.

Szkolenie poprowadzi Grażyna Nowicka

Grażyna Nowicka posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, rozległą wiedzę i wyjątkowo atrakcyjny sposób angażuje uczestników w zajęcia. Jest certyfikowanym trenerem ICF ACC, międzynarodowym coach metody Points of You®, doradcą zawodowym i konsultantem rozwoju biznesu. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi m.in. takie projekty jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale zarządzanie finansami, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie podatków i Zarządzania Zasobami Ludzkimi gdzie uzyskała tytuł Menadżera.

Warsztaty odbędą się 23 października 2018 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90) w godzinach od 16:00 do 20:30.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja pod adresem: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/oferta/wydarzenia/290/efektywne-modele-uczenia-sie-szkolenie-w-inku/

Pytania? Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 91 424 04 64.

Comments