ARTIST IN RESIDENCE WORKSHOPS - TWÓRCZE WARSZTATY W INKU

Serdecznie zapraszamy Was na bezpłatne warsztaty, które poprowadzi wspaniała Justyna Werbel. Artystka, która przebywa na rezydencji artystycznej w naszej siedzibie.  

Warsztaty odbędą się 12 lipca od godziny 12:00 w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90). Podczas warsztatów na pewno pobrudzimy stopy, ponieważ wykonamy twórcze instalacje, które będą mogły ozdobić wasz ogród. 

Justyna Werbel (ur.1983) uzyskała BDes w Designie Przemysłowym i obecnie jest w programie IAMD w OCADU w Toronto w Kanadzie. Werbelowskie tańce dokonują się między praktyką społeczną, filmową, performance, rzeźbiarską instalacją, rysowaniem i fotografią. Justyna tworzy międzydyscyplinarne przedsięwzięcia, które wymagają udziału widzów i zaangażowania społecznego jako metody badań. Jej praca została zrealizowana i przedstawiona w Polsce, Niemczech, Anglii, Izraelu, Urugwaju, Brazylii, Indiach i Kanadzie. Niedawno została wybrana do udziału w 4-miesięcznym mentorze wraz z filmowcem Isaacem Julienem w ramach Global Experience Project OCADU. Justyna znajduje się obecnie na artystycznej rezydencji w Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Na warsztaty nie obowiązują zapisy oraz zapraszamy wszystkim, w każdym wieku. Przystań (w) INKU!This Wednesday morning/ afternoon workshops will be part of an artist residency which has been talking place at INKU. Artist Justyna Werbel (Justyna N Erin) invites the public to drop in and participate. will be creating sculptures with the community which will be part of a permanent installation here at INKU. The workshops will explore bridging everyday life with art and mold making. 

We encourage people to drop in at any time between those hours. average time of participation will be approx 45 minutes.

Note: We will be working with bare feet ;)

Justyna Werbel (b.1983) obtained her BDes in Industrial Design and is currently perusing her masters in the IAMD program at OCADU in Toronto, Canada. Werbel's works dance between social practice, film, performance, sculptural installation, drawing and photography. Werbel creates interdisciplinary projects that require participation from an audience and involve social engagement as a method of research. Her work and has been made and presented in Poland, Germany, England, Israel, Uruguay, Brazil, India and Canada. She recently has been selected to participate in a 4-month long mentorship alongside filmmaker Isaac Julien as part of OCADU’s Global Experience Project. Werbel is currently in the midst of an artistic residency at the Inkubator Kultury in Szczecin, Poland.

Location: INKU Szczeciński Inkubator Kultury 
Address: al. Wojska Polskiego 90
Time: 12:00-15:00, Wednesday
Free Entrance

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments