Edukacja globalna 2014 [konkurs dla NGO]

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs z zakresu upowszechniania edukacji globalnej, czyli zagadnień związanych z kształceniem obywatelskim, realizowanym przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.  

EDUKACJA GLOBALNA
Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Poniższa definicja edukacji globalnej wypracowana została w ramach procesu międzysektorowego (serii pięciu spotkań przedstawicieli NGO, ministerstw, uczelni, instytucji edukacyjnych, które odbyły się w latach 2010-2011) na temat edukacji globalnej w Polsce.

EDUKACJA GLOBALNA, ROZWOJOWA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Termin edukacja globalna używany jest zamiennie z określeniami edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla przejrzystości i ujednolicenia terminologii, sygnatariusze Porozumienia w sprawie wspierania edukacji globalnej w Polsce zobowiązali się do stosowania sformułowania edukacja globalna czytaj dalej 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Termin składania wniosków 26 marca 2014 r. w godzinach od 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00. Przed złożeniem wniosku należy zarejestrować się na stronie  https://portal.polskapomoc.gov.pl;
  • Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
  • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 2 200 000 zł;
  • Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone.

Przydatne linki: OGŁOSZENIE KONKURSU, REGULAMIN 

Comments