ECODIY: Recycler Camp

Czy architektura małych, wakacyjnych miejscowości obfitujących w wykonywane domowym  sposobem przybudówki, budki, daszki, tarasy może być inspiracją do projektu promującego ekodizajnu? Tak, jeśli do realizacji przystępuje artysta Łukasz Skąpski.

Założenia ECODIY, czyli Zrób to sam
Projekt ECODIY polega na skonstruowaniu według własnego pomysłu małego obozowiska wakacyjnego. Założeniem  projektu jest wykorzystanie wyłącznie materiałów z odzysku, używanych, z drugiej  ręki. Wybór takich materiałów inspirowany jest projektowaniem  odpowiedzialnym. Obozowisko nie ma obciążać środowiska człowieka, dlatego konstrukcja będzie  respektować zasady ekodizajnu

Projekt potrwa od 30 czerwca 2012 do 13 lipca 2012. Miasteczko zostanie zbudowane Nabrzeżu Starówka w Szczecinie.

Skontruj element małej architektury
Zaproszeni goście, artyści, ekolodzy, publiczności  zostanie poproszona o skonstruowanie dowolnego elementu  małej architektury lub urządzenia służącego mieszkańcom obozowiska, według zasad. 
Zasady:

Podczas  trwania projektu prowadzone będą warsztaty permakultury (np. z alternatywnych sposobów utylizacji ścieków, ogrzewania, ocieplania  budynków, zakładania ogrodów miejskich) oraz wykłady na temat ogrodów miejskich, strategii artystycznych wspomagających działania prośrodowiskowe, itd.

Wakacyjny slums?
Architektura  małych miejscowości wakacyjnych w Polsce obfituje w wykonywane domowym  sposobem przybudówki, budki, daszki, tarasy, zabudowane balkony i tym  podobne małe dodatki. Ten specyficzny eklektyzm opanował prywatne  parcele, kempingi, targowiska w centrach, stare domy wypoczynkowe,  itp. W stosunku do niektórych z tych kompleksów urbanistycznych trudno  o inne określenie ich wyglądu, jak „wakacyjny slums”. Inspiracją projektu jest właśnie taki wakacyjny kompleks w miejscowości Dębki.

Mimo  niezbyt reprezentacyjnego wyglądu, osiedla takich budyneczków i innych  urządzeń, pochodzących zazwyczaj z drugiej ręki, spełniają wszelkie  wymogi szeroko pojętego upcyclingu czy recyclingu i są – jako zjawisko – korzystne dla naszej ekosfery.

Niewielka energia wbudowana
Łukasz  Skąpski jest zdania, że  te prowizoryczne zabudowania i urządzenia, dopóki są eksploatowane w  lecie, są – myśląc  całościowo – pożądane i nad wyraz korzystne z punktu  widzenia wykorzystania zasobów. Dzięki „niewielkiej energii wbudowanej  (ang. embodied energy), czyli  ilości energii niezbędnej do wyprodukowania wyrobu i dostarczenia go do  punktu użytkowania”, osiedla takie są bliskie ideału budownictwa  chroniącego nasze środowisko naturalne.

Nie wydaje się, że budowniczowie  tej małej architektury konstruując swoje osiedla mieli tego świadomość;  najprawdopodobniej przeważnie czynnikiem decydującym o tego typu  zabudowie są skromne środki finansowe zainteresowanych. Dlatego zamiarem  artysty jest lansowanie świadomego podejścia do tego typu małej  architektury, mające na celu społeczną akceptację owej ukrytej jakości  przyjaznej naszemu środowisku.  

Organizatorem wydarzenia jest Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie.

Przydatne linki:

Wywiad w HOT Magazine [14.06.2012] "Ecodiy Recycler Camp - powstaje ekologiczne miasteczko na Nabrzeżu"

Strona Domowa: Łukasz Skąpski

Zachęta Sztuki Współczesnej 

Komentarze