Dowiedz się więcej o potencjale sektora kreatywnego w regionie

Dobrobyt zależy w coraz mniejszym stopniu od fizycznych zasobów, a w coraz większym od zdolności tworzenia gospodarczo użytecznych nowych pomysłów. O spójności społeczeństw, ich dobrobycie i zrównoważonym rozwoju miast będzie w przyszłości decydować sektor kreatywny – tak twierdzą autorki książki „Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej”.

Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zaprasza na spotkanie z autorkami książki, dr Moniką Tomczyk i dr Sylwią Bąkowską, które odbędzie się w środę, 23 lipca o godzinie 17:00 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Waga problematyki nad segmentem i sektorami kreatywnymi znalazła swoje odzwierciedlenie w prowadzeniu na szeroką skalę badań na poziomie europejskim i światowym. Świadczy o tym wielość nakładów finansowych przeznaczonych przez Unię Europejską w wysokości 1.8 mld Euro w ramach nowego programu „Kreatywna Europa” w okresie 2014 - 2020, a także dotychczasowe raporty na temat „Kreatywnej Ekonomii” sporządzane przez UNESCO i UNDP.

Co: Promocja książki Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej

Gdzie: Szczeciński Inkubator Kultury

Kiedy: środa, 23 lipca 2014 r., godz. 17:00

Comments