Dotacje Fundacji Kronenberga

Od 1 marca do 25 marca 2012 można składać projekty do Fundacji  Kronenberga w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego na obszarze nieprzekraczającym jednego województwa.

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu Fundacja udziela dofinansowana instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA
•    Innowacje w edukacji
•    Edukacja ekonomiczna
•    Dziedzictwo kulturowe i tradycje
•    Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II. ROZWÓJ LOKALNY
•    Priorytety opieki zdrowotnej
•    Polityka społeczna
•    Nauka przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga  w ramach wszystkich obszarów programowych finansuje takie działania jak : warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.

O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Przykładowe dofinansowane projekty

Wkład własny
Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa on szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, a to z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

W jaki sposób złożyć ofertę?
Wniosek o dotację należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów (skany) takich jak: wypis z KRS, statut.

Złożenie wniosku po raz pierwszy, wymaga zarejestrowania instytucji oraz uwiarygodnienia danych. Może to zająć kilka dni, dlatego ukończenie pierwszego etapu (zarejestrowanie instytucji lub zgłoszenie do danej edycji konkursu grantowego) musi być dokonane na co najmniej 7 dni przed datą zakończenia naboru wniosków do danej edycji.

Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:
Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:
 
- od 1 do 25 marca 2012 - decyzja 18 maja 2012
- od 3 do 30 września 2012 - decyzja 23 listopada 2012

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach:
- od 14 listopada do 14 grudnia 2011  - decyzja 29 lutego 2012
- od 7 do 27 maja 2012 - decyzja 6 lipca 2012

Regulamin przyznawania dotacji
 
Najczęściej zadawane pytania

Źródło:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
 

Comments