Dofinansowania Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Jeszcze do 15 września b.r. można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

  1. kultury jako dziedzictwa narodowego,
  2. szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
  3. ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
  4. sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
  5. ochrony zdrowia.

Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.

Jak aplikować:

Wnioski o dofinansowanie należy składać drogą pocztową (decyduje data wpłynięcia wniosku, a nie stempla pocztowego) na formularzu wniosku o dofinansowanie,  dostępnym tutaj.

Wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowane, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania.

Najbliższy termin składania wniosków do rozpatrzenia upływa 15 września 2015 roku. Wnioski rozpatrywane będą do 30 września 2015. Dany podmiot może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie w każdym roku kalendarzowym.

więcej informacji>>

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments