Do zdobycia mikrodotacje na realizację małej inicjatywy lub rozwój NGO!

Lubimy być orędownikami dobrych wiadomości. A ta wieść z pewnością taka jest! Wznowiony zostaje nabór do projektu, dzięki któremu możecie zdobyć dotację na realizację małej inicjatywy lokalnej lub rozwój (młodej) organizacji.

 

NABÓR RUSZA 16 MARCA!

Głównym celem podejmowanych inicjatyw powinno być zwiększanie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne (cele Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020). Ponadto inicjatywy powinny przyczyniać się do realizacji takich celów szczegółowych jak:

  • zwiększanie ilości inicjatyw oddolnych;
  • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne;
  • wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych;
  • wzmacnianie potencjału III sektora

Regulamin konkursu i dodatkowe informacje: www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl

Projekt skierowany jest do grupy docelowej obejmującej:

  • młode organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • grupy samopomocowe
  • grupy nieformalne

Wsparcie w szczególności skierowane zostanie do podmiotów działających w trudnych warunkach, m.in. z powodów:

  • miejsca działalności (obszary wiejskie lub miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców)
  • przedmiotu działalności
  • adresatów działań (w głównej mierze skierowanie działań do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

Mikrodotacje mogą być przeznaczone na realizację projektów w każdej ze sfer pożytku publicznego, bądź początkowy rozwój młodych organizacji pozarządowych. Otrzymane wsparcie należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do końca listopada 2015.

Kontakt
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel. 94 341-63-30, e-mail: karrsa@karrsa.pl m.jankowska@karrsa.pl 

Personel Projektu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”:
Magdalena Jankowska tel. 537 007 336 – Kierownik Projektu
Joanna Minkiewicz tel. 798 227 278 – Asystent Kierownika Projektu

Projekt realizowany jest  przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt dofinansowany ze środków programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.

ŻYCZYMY POWODZENIA!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments