Dołącz do akcji „Polska dla wszystkich”

Zgłoś swój pomysł i tym samym dołącz do drugiej edycji akcji MSZ „Polska dla wszystkich”. Konkurs promuje polską różnorodność ukształtowaną przez rożne kultury, religie i grupy etniczne. Zgłoszone projekty realizowane będą w przestrzeni publicznej 17 października 2013 r., w Dniu Różnorodności.

Chrońmy polską różnorodność
W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności. Szacunek dla tego dziedzictwa i jego ochrona są naszym obowiązkiem. Konkurs „Polska dla wszystkich” stawia sobie za cel ochronę tej polskiej różnorodności i jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością historycznie związani.

Zasady akcji
Projekty mogą mieć charakter szkolno-edukacyjny, dziennikarski, plastyczny, muzyczny, performatywny, obywatelski i powinny być zrealizowane w formie prac pisemnych, utworów graficznych, muzycznych, audio-wizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, happeningów, spektakli ulicznych lub w innych formach odpowiednich do tematyki konkursu.

Kto może zgłosić projekt?
Konkurs skierowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich ludzi, którym bliska jest idea szacunku dla różnorodności.

Jak zgłosić projekt?
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się przez stronę konkursu: polskadlawszystkich.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października, a projekt należy zrealizować w przestrzeni publicznej 17 października 2013 roku.

Nagrody
Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody:
w kategorii edukacja i dziennikarstwo:
- trzy równorzędne nagrody w wysokości po pięć tysięcy złotych każda

- w kategorii sztuki audio-wizualnej
trzy równorzędne nagrody w wysokości po pięć tysięcy złotych każda;

Niezależnie od nagród wymienionych  Minister Spraw Zagranicznych może przyznać trzy jednomiesięczne staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla najlepszych projektów wykonanych przez studentów lub doktorantów.

Kontakt
Sebastian Rejak, 
e-mail: polskadlawszystkich@msz.gov.pl
tel. 728 41 00 51
Maciej Jędraszek 
e-mail: maciej.jedraszek@gmail.com
tel. 606 41 47 21

Przydatne linki:
strona internetowa konkursu 
Facebook

Comments