DNI SKANDYNAWSKIE 2016

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem "Przestrzeń wspólnej energii", jest kontynuacją rozpoczętej przed trzema laty idei stworzenia w Szczecinie aktywnej i interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy Polską a Skandynawią. 

Szczecin, którego geograficzne położenie predestynuje do bycia dla Europy Środkowej bramą na północ i dla Skandynawii bramą na południe, proponuje różnym partnerom współpracę wielosektorową, obejmująca ofertę biznesową, edukacyjną, kulturalną czy w końcu turystyczną.

Bliska już i świetnie układająca się współpraca z ambasadami państw skandynawskich, pozwala na organizację imprezy na najwyższym poziomie, nie tylko organizacyjnym, ale również  i merytorycznym. Rozmowom o najnowszych trendach w szeroko rozumianym sektorze energii odnawialnych, gospodarce przyjaznej środowisku (ekologii) czy też związanych z rozwojem inteligentnych miast, towarzyszą zawsze eksperci reprezentujący najwyższy poziom z Polski i Skandynawii.

Wśród gości honorowych znajdą się m.in.: JE Ambasador Danii Steen Homel, JE Ambasador Szwecji Pani Inga Eriksson Fogh, JE Ambasador Norwegii Karsten Klepsvik, Pani Hanna Lehtinen, JE Ambasador Finlandii, eksperci Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Gospodarki RP, przedstawiciele środowisk akademickich, samorządowych, a także przedstawiciele środowisk pozarządowych, artystycznych i kulturalnych. Program tegorocznych Dni Skandynawskich zapowiada się bardzo interesująco, dlatego polecamy wybrać się na te wydarzenie.

Więcej:

www.ds.szczecin.eu

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments