DNI KULTURY FRANCUSKIEJ

„Kultura jako czynnik rozwoju” jest to motyw tegorocznych Dni Kultury Francuskiej 2015. Wybór tego motywu wypływa z najnowszych doświadczeń Szczecina unaoczniających znaczenie kultury jako czynnika rozwojowego.

Dni Kultury Francuskiej służyć będą upowszechnianiu szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego Francji, budowaniu sieci współpracy rozwojowej łączącej nasze kraje, a także, między innymi, wykorzystaniu francuskiego dorobku w rewitalizacji przestrzeni publicznej Szczecina. Realizacja tych celów wiąże się z promocją nauki języka francuskiego. Język francuski jest trzecim językiem na świecie pod względem popularności w kontaktach gospodarczych. Niestety w Polsce jego popularność maleje.

W świetle znaczenia Francji w Unii Europejskiej, a także w obliczu dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach współpracy Polsko - Francuskiej warto zadbać o wzmocnienie i uatrakcyjnienie pozycji języka francuskiego w ofercie nauczania językowego w naszym regionie. Wiąże się to z obowiązkiem dbałości o losy młodych szczecinian, dla których francuski, obok angielskiego może stać się atutem na przyszłym, międzynarodowym rynku pracy. Zachęcenie młodzieży do nauki języka francuskiego wsparte przekazem dotyczącym tradycji i współczesnych wyzwań cywilizacyjnych jest jedną z wiodących przesłanek Dni Kultury Francuskiej w 2015 roku.

W dniach 17 - 23 listopada 2015 r. w Szczecinie możemy wziać udział w tegorocznych Dniach Kultury Francuskiej 2015, organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń kulturalnych w których można uczestniczyć. Dzięki temu, możemy odkryć nową kulturę i zakochać się we francuskich klimatach.

Organizatorzy i współorganizatorzy:

Organizatorami Dni Kultury Francuskiej są stowarzyszenia: Alliance Française i Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej. Do grona partnerów współpracujących z organizatorami należą: Ambasada Francji w Polsce, Campus France Polska, Instytut Francuski w Warszawie, Intermarché, Katedra Filologii Romańskiej US, Książnica Pomorska, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, Wydział Filologiczny US, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, Szkoła Tańca "Astra", Trafostacja Sztuki i Szczeciński Inkubator Kultury.

Patronat objął Prezydent Miasta Szczecin: Piotr Krzystek

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments