Dbają o nasz rozwój! – „Kto? NGO!”

Czy wiesz co oznacz skrót NGO i co właściwie kryje się pod hasłem trzeci sektor? Czym na co dzień zajmują się stowarzyszenia i fundacje? Z pomocą przychodzi kampania informacyjna „Kto? NGO!”, organizowana przez Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3.

Stowarzyszenia i fundacje najczęściej kojarzone są z działalnością charytatywną, pomocą humanitarną lub wspieraniem osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości obszar działalności organizacji pozarządowych jest o wiele szerszy i obejmuje takie obszary jak kulturę i sztukę, edukację, sport, pomoc społeczną, ochronę zdrowia.  

Jednak, jak pokazują przeprowadzone badania, mieszkańcy Szczecina wciąż mają kłopot ze definiowaniem pojęć takich jak sektor pozarządowy, organizacje pozarządowe. Cześć osób nie potrafi rozwinąć skrótu NGO (ang.non-governmental organization - organizacja pozarządowa).

Celem kampanii jest promowanie działalności organizacji pozarządowych i pokazanie czym zajmują się na co dzień. Organizatorzy podkreślają, że organizacje pozarządowe to przede wszystkim ludzie – to właśnie z ich inicjatywy rodzą się pomysły i konkretne projekty, w których uczestniczymy (nawet nie wiedząc o tym!). Kampania pokazuje możliwości, jakie dają obywatelom NGO-sy. Co ważne, promowany jest cały pozarządowy sektor, a nie konkretne  organizacje.

Najpiękniejsze w organizacjach jest to, że tworzone są dla ludzi i przede wszystkim przez ludzi. Za każdą organizacją stoi rzesza osób, które z pasją, poświęceniem i pomysłem odpowiadają na potrzeby społeczne, na które państwo i reprezentujący je samorząd niejednokrotnie nie potrafią. Są to ludzie często blisko tematu, którzy wiedzą jakie potrzeby mają ich sąsiedzi i przyjaciele, którzy borykają się z podobnymi problemami, lub już sobie z nimi poradzili i teraz chcą pomóc innym– pisze Katarzyna Jurewicz, koordynatorka kampanii.

Mottem przewodnim kampanii jest hasło „Zobacz, co organizacje pozarządowe mogą zrobić dla Ciebie”. Efektem finalnym kampanii będzie przekształcone motto, które będzie brzmieć „Zobacz, co Ty możesz zrobić dla innych”.

Na specjalnie przygotowanych bilbordach, plakatach, pocztówkach, przypinkach pokazane są działania, w które najczęściej angażują się organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie projektu: http://www.kto-ngo.pl/

Comments