Czym jest OSES?

OSES to organizowane od 6 lat, Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, które gromadzą przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, kreatorów polityki i nowych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. W tym roku Spotkanie odbędzie się w Szczecinie oraz Nowym Warpnie.

Do tej pory spotkania te odbywały się w: Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lublinie.

Celem spotkań jest integracja środowiska ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń i idei, kreowanie nowych rozwiązań.

Spotkania gromadzą przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, kreatorów polityki i nowych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, naukowców, bankowców, przedsiębiorców, samorządowców.

Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Obecna kryzys, ale i także poprzednie, brak miejsc pracy dla ludzi młodych i kończących swą aktywność na rynku pracy, upadek mniejszych miejscowości, nieskuteczność kreowania nowych rozwiązań w oparciu o tradycyjny model biznesowy lub samodzielną pracę samorządu wymagają od mieszkańców terytoriów nowego spojrzenia na zarządzanie swoją społecznością jak i poszukiwania nowych modeli i instrumentów budowania trwałego rozwoju.

Istotnymi tematami przewodnimi, które będziemy chcieli poruszyć w trakcie OSES 2013 będą:

 • przedsiębiorczość społeczna jako remedium na kryzys społeczno-gospodarczy
 • nowe idee i kierunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej
 • budowanie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw społecznych
 • finansowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej

Dodatkowo w trakcie OSES-u będziemy chcieli również rozmawiać o:

 • przedsiębiorczość społeczna jako katalizator rozwoju lokalnego i regionalnego
 • nowa perspektywa finansowa jako szansa na rozwój przedsiębiorczości społecznej
 • współpraca przedsiębiorczości społecznej z biznesem i nauką
 • europejski wymiar przedsiębiorczościspołecznej
 • przedsiębiorczość społeczna jako obiekt działań akademickich
 • budowanie wysokiej jakości przedsiębiorstw łączących działalność gospodarczą ze społeczną
 • ile państwa w przedsiębiorczości społecznej.

 Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej odbędzie się 19 i 20 września 2013 r. w Szczecinie i Nowym Warpnie.

19 września 2013 r.,  Szczecin – NOWE IDEE
20 września 2013 r., Nowe Warpno - PREZENTACJE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z POLSKI I  ZAGRANICY ORAZ PODMIOTÓW WSPIERAJĄCYCH

Aby wziąć udział w Spotkaniu należy zarejestrować się [link]

Organizatorami OSES 2013 jest w imieniu Partnerstwa realizującego projekt Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej  jest Fundacja Fundusz Współpracy, natomiast współorganizatorami w realizacji tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina oraz Gmina Nowe Warpno.

 Przydatne linki: http://oses2013.pl/

 

 

 

 

 

Komentarze