Czy takich listów się już nie pisze?

Celebrowanie pisania listu już samo w sobie jest ogromną przyjemnością, jest to czas ofiarowany komuś bardzo nam bliskiemu, z którym dzielimy myśli i uczucia. Spróbujmy napisać znów piękny, odręczny list.

L i s t  to nie tylko wysłanie informacji, ale też chęć sprawienia drugiej osobie przyjemności w postaci pięknie wyrażonych myśli, często zapisanych na  eleganckim papierze, na specjalnie wyszukanej papeterii. Czy takich listów się już nie pisze? Udowodnij, że nie i weź udział w ciekawym konkursie, któremu patronuje szczeciński oddział Związku Literatów Polskich.

Tematem przewodnim konkursu są POWROTY. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu. Adresat i sytuacje przedstawione w liście mogą być fikcyjne.  

Dana osoba może przesłać jeden list napisany odręcznie, czytelnym pismem. Listy nieczytelne nie będą oceniane. W kopercie powinna się znajdować także kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). 

W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA: 10-12 lat
II KATEGORIA: 13-15 lat
III KATEGORIA: 16 lat i powyżej

Prace należy przesyłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie; Kruszyn ,
ul. Kasztanowa 1b;
59-700 Bolesławiec,

w terminie do 19.10.2012 r. (uwaga: liczy się data stempla pocztowego).

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród.  Finał przewidziany jest na listopad 2012 roku.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.

 

 

 

Comments