​Cykl warsztatów w Inkubatorze

Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza na cykl warsztatów dla organizacji pozarządowych, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. W czerwcu szczególny nacisk zostanie położony na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność statutową, public relations dla NGO oraz przedsiębiorczości w kulturze.

Zasady uczestnictwa w warsztatach

Service design dla NGO

Service Design (wzornictwo usług) stanowi nową, wieloaspektową, zintegrowaną dziedzinę marketingu. Pomaga w innowacyjnym tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących już usług w celu osiągnięcia większej przydatności i używalności. Dzięki czemu stają się one bardziej pożądane przez kontrahentów jak również bardziej skuteczne i efektywne dla organizacji. W tym celu używa się specjalistycznych procesów, narzędzi oraz metod. Wzornictwo usług integruje zarządzanie, marketing, badania i projektowanie. Łączy w sobie organizacje i klientów w zupełnie nowy sposób.Uczestniczy warsztatów korzystać będą z service design (wzornictwa usług), które powstało zaledwie 10 lat temu, a obecnie jest szeroko propagowane przez międzynarodową organizację projektantów - Service Design Network. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z service designem (definicje, interdyscyplinarne podejście, 5 zasad wzornictwa usług, proces), które będą objaśniane za pomocą prezentacji mulitmedialnej i case studies. Podczas warsztatu zaprojektowana zostanie usługa dla NGO przy wykorzystaniu instrumentów i narzędzi service designu. Spotkanie poprowadzi dr Magdalena Małachowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kiedy: 14 czerwca 2012 (czwartek), godz: 9.00-13.00 -
 warsztat odwołany ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem

Service design dla NGO
Prowadzenie: dr Magdalena Małachowska

Przedsiębiorczość w kulturze

W związku ze zbliżającym się ostatnim naborem do programu Południowy Bałtyk w ramach obecnego okresu finansowania 2007-2013 zapraszamy na warsztaty z przedsiębiorczości w kulturze. W trakcie spotkania specjalny nacisk zostanie położony na projekty międzynarodowe.  Zajęcia odbędą się 14.06.2012 (czwartek) w godz. 13.00 - 17:30 oraz 15.06.2012 (piątek) w godz. 11.30 - 16:00 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 90. Warsztaty prowadzi  Paweł Warszycki z Hanzeatyckiego Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego przy Uniwersytecie w Rostocku (Niemcy) [szczegóły].

Kiedy: 14 czerwca 2012 (czwartek), godz. 13.00 - 17.30 oraz 15 czerwca 2012 (piątek), godz. 11.30-16.00
Przedsiębiorczość w Kulturze
Prowadzenie: Paweł Warszycki
 warsztat odwołany ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem

Wstępne informacje na temat nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Kiedy: 15 czerwca 2012 (piątek), godz.10.00-14.00
 warsztat odwołany ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem
Wstępne informacje na temat nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2012
Prowadzenie: Robert Bartłomiejski

Pomoc publiczna - czy dotyczy to mojego projektu?

kiedy: 18 czerwca 2012 (poniedziałek), godz. 10.00-14.00
 warsztat odwołany ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem
Pomoc publiczna - czy dotyczy to mojego projektu? -
Prowadzenie: Robert Bartłomiejski

Public relations dla NGO

Jak złożonym zjawiskiem jest public relations wskazuje ponad 2000 definicji, które można znaleźć w literaturze. Ogólnie rzecz biorąc, PR służy przede wszystkim do komunikowania się z otoczeniem, kształtowania pozytywnych opinii o firmie, jej produktach lub usługach, czyli stwarzaniu wokół organizacji korzystnej atmosfery i robienia dobrego wrażenia. Warsztat stanowi wprowadzenie do public relations. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi instrumentami public relations w organizacji NGO, zarówno w sferze komunikacji wewnętrznej, jak i komunikacji z otoczeniem zewnętrznym (praca w grupach, rozwiązywanie case studies).

kiedy: 20 czerwca 2012 (środa), godz. 9:00-13:00
Public relations dla NGO
Prowadzenia: dr Magdalena Małachowska

Zasady i metody ewaluacji w projektach europejskich

Kiedy: 22 czerwca 2012 (piątek), godz. 10.00-14.00
 warsztat odwołany ze względu na małą liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem
Zasady i metody ewaluacji w projektach europejskich
Prowadzenie: Robert Bartłomiejski

Fundusze norweskie - jakie są nowe możliwości?

Kiedy: 25 czerwca 2012 (poniedziałek), godz. 10.00-14.00
Fundusze norweskie - jakie są nowe możliwości?
Prowadzący: Robert Bartłomiejski

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Kontakt bezpośredni i związana z tym prezentacja oferty firmy czy organizacji lub produktu może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia z samego siebie, a także zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu kontaktów, współpracowników czy kontrahentów. Prezentacje publiczne często wywołują silne emocje i stres, które próbujemy opanować do ostatniej chwili. Warsztat dotyczy przygotowania profesjonalnych wystąpień publicznych, podczas których będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować materiał, siebie do roli prelegenta, a także sali, jak i samych słuchaczy. Podczas warsztatu każdy uczestnik będzie miał okazję przygotować prezentację i dokonać publicznego wystąpienia przed kamerą i pozostałymi uczestnikami warsztatów.

Kiedy: 28 czerwca 2012 (czwartek), godz. 9.00-13.00
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Prowadzący: dr Magdalena Małachowska


Komentarze