PRZYCHODZIMY, ODCHODZIMY...

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” i Centrum Kultury Europejskiej „Stara Rzeźnia” zapraszają na kolejne otwarte spotkanie z cyklu „Przychodzimy, odchodzimy ...” 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych we wtorek, 3 listopada 2015 roku o godz.18.00, do Starej Rzeźni na Łasztowni. Spotkanie poświęcone będzie młodości i jej różnym obliczom.

TEMAT SPOTKANIA: Młodość – między otwartością a radykalizmem.

Uczestników spotkania i zaproszonych gości zapytamy o to, jaka właściwie jest młodość : otwarta na świat, ciekawa inności i pozbawiona uprzedzeń czy może zakorzeniona w dawnych lękach, radykalna w ocenach i gotowa dążyć do celu po trupach? Czy młodzież dzisiaj ceni słowo pisane, czy raczej brak jej czasu na refleksję nad życiem? Czy wartością są dla młodych ludzi pieniądze, prestiż i posiadanie, czy jednak pasja, szczęście, pomoc innym? A może istnieje kompromis? Nad tym zastanowimy się wspólnie.

 Do dyskusji zaprosiliśmy m.in.:

  • prof. Barbarę Kromolicką – dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • dr Ilonę Kość – z Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • prof. Tomasza Sikorskiego – z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkajmy się 3 listopada 2015 r. w "Starej Rzeźni" o godz. 18.00.


PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments