CYKL "LIVING MINDFULNESS- AWARENESS - COMPASSION TRENING"

Zbigniew Mielke oraz Art of Balance zapraszają na kolejny cykl „Living Mindfulness-Awareness-Comapssion Trening”; (Uważność – Świadomość -Współczucie w życiu codziennym")., którego wymierne korzyści i efekty zostały potwierdzone badaniami w projekcie ReSource Instytutu Maxa Plancka.

Jest to kolejny cykl treningu, który jak się okazuje przynosi uczestnikom wymierne korzyści. Badania przeprowadzone w projekcie ReSource zdają się potwierdzać w praktyce.

Projekt ReSource; analizował wpływ różnych technik treningu mentalnego na kompetencje społeczne, afektywne i mentalne, a także, w jaki sposób efekty te odnoszą się do zdrowia, ciała, zachowania i mózgu. Jest to najbardziej złożony i unikalny projekt  badawczy tego typu na świecie.

Wykazano między innymi, że taka forma treningu zmniejsza codzienny stres i odczuwany stres społeczny. Aktywizuje działania prospołeczne. Zwiększa zdolność rozwiązywanie problemów. Pomaga w zauważaniu nawykowych reakcji i nie uleganiu im. Wpływa na wypalanie zawodowe… Ułatwia zasypianie.

A przede wszystkim niczego nie będziemy się uczyć. Będziemy zaprzyjaźniać się z naszym wrodzonym zdrowiem ciała, mowy i umysłu.

Trening zawiera trzy główne moduły:

  1. Uważnej obecności; Mindfulness-skupiania rozproszonej uwagi i rozwijania zdolności rozpoznawania wrażeń płynących z ciała.

  2. Perspektywy; zauważania rodzaju myśli bez ich osądzania, rozwijania spoglądania z perspektywy na siebie i akceptacji wewnętrznych części siebie ze spokojem i równowagą. Jak również dostrzegania innych z tej perspektywy. 

  3. Oddziaływania; rozwijania życzliwości, troski, współczucia, miłości zarówno dla siebie jak i innych. Radzenia sobie w trudnych emocjach i rozwijania motywacji prospołecznej.

Program składa się z:

• 6 spotkań warsztatowych po 2,5  godziny jeden raz w tygodniu. Są to warsztaty grupowe,

• rozmowy lub spotkania przed treningiem, jeżeli są wątpliwości lub potrzebnych jest więcej informacji. Messenger/Telefon lub indywidualnie. (zalecane)

• Zapewnione są materiały treningowe i nagrania do pracy własnej.

Po tym treningu można brać udział w kolejnych otwartych spotkaniach rozwijających te zdolności i przygotowujących do prowadzenia grup procesu (ciało –mowa –umysł), oraz jednym dniu ciszy w sobotę lub niedzielę, (6-7 godzin praktyki bez mówienia).
Uwaga, jeżeli po zapoznaniu się z terminami na pierwszym spotkaniu pewne jest, że nie będzie możliwe wzięcie udziału w co najmniej 3 spotkaniach, organizatorzy proszą o taką informację przed rozpoczęciem treningu.

CZEGO MOŻECIE SIĘ SPODZIEWAĆ:

Dobrych doświadczeń w przyjaznej atmosferze.
Podczas treningu będziemy korzystać z technik kontemplatywnych takich jak:
medytacja uważności, komunikacja oparta o uważność, mówienie z serca, mówienie mikroskopowej prawdy, superwizja grupowa ciało-mowa-umysł i proces grupowy, wizualizacja, obserwacja, doświadczanie pełni zmysłów. Będziemy mogli odnieść się do własnych doświadczeń i spojrzeć na nie z innej perspektywy w pełen współczującej wymiany sposób. Mieć chwilę na refleksje i łagodność wobec siebie.

Słuchanie z pełną świadomą uważnością i nieocenianie będzie niejako podstawą podczas warsztatu.

INFORMACJA O TRENINGU

Nazwa: „Living Mindfulness-Awareness-Comapssion Trening”; (Uważność – Świadomość -Współczucie w życiu codziennym").

Miejsce: Monte Cassino 30 (I piętro), Szczecin

Cykl: 6 spotkań.

Rozpoczęcie: Poniedziałek 25 Marca 2019, godzina 18:30-20:30 / 21:00.

Kolejne terminy: 1.04 / 8.04 / 15.04 / 29.04 / 6.05.2019 / godzina 18:30-21:00.

Zgłoszenia: do 18.03.2019

Kontakt : zmielke@gom.info.pl lub tel. 603 082 333

Koszt: 500 zł przy grupie min. 6 osób

Na spotkania zaprasza serdecznie
Zbigniew Mielke
Certyfikowany trener Mindfulness w Instytucie Upaya – Psychologii Kontemplatywnej.


Zbigniew Mielke

Jest certyfikowanym trenerem uważności w nurcie psychologii kontemplatywnej, ukończył 3  letnia studia „Professional Training in Contemplative Psychology and Mindfulness” w Instytucie Upaya w Cologne.

Od ponad dwudziestu lat praktykuje medytację i studiuje psychologię buddyjską.

Odbył wiele odosobnień medytacyjnych i ukończył ścieżkę Treningu Medytacji Shmbhali, gdzie otrzymał tytuł instruktora medytacji uprawniający do prowadzenia innych w intensywnych odosobnienia w Polsce i na świecie. Obecnie praktykuje nauki tantryczne w tej linii. Uczestniczył przez kilka lat w treningu, dotyczącym pracy z przestrzenią i emocjami: Mudra Space Awareness oraz Maitri, prowadzonych przez Lee Worley z Uniwersytetu Naropy w USA oraz warsztacie „Mindfulness Practis” prowadzonym przez Prof. Jona Kabata-Zinna.

Jest także certyfikowanym w ICF coachem, konsultantem MindSonar, posiada certyfikat „master practitioner in the art of neuro-linfuistic programing”. Od kilkunastu lat współpracuje z polskimi  i zagranicznymi firmami (m.in. Plus GSM, Generali T.U. S.A., Bank Millennium, Skandia T.U., Deutsche Bank, wszystkie spółki z grupy Leszka Czarneckiego Getin Holding, Alex T. Greate, Novision, Allfinanz, Bellford, Provida, Szkoła Inwestowania, Fidelity Life, Metrohouse&Partnerzy, Beatex Group, EkspertPlus Consulting…). Prowadząc szkolenia i coachingi.

Był też aktorem a następnie instruktorem „Szczecińskiego Teatru Pantomimy” i prowadził warsztaty komunikacji bez słów oraz teatralne dla dzieci i młodzieży.

Jest absolutnie zakochany w swoim synu i uważnie obserwuje siebie w relacji z nim jako ojciec. To wpłynęło na rozpoczęcie prowadzenia treningu dla opiekunek i rodziców oraz dzieci z uważności w życiu codziennym oraz prowadzenie coachingu rodzicielskiego.

Obecnie, korzystając z wiedzy i doświadczenia z tych obszarów, prowadzi również treningi Uważność- Świadomości-Życzliwość w życiu codziennym”, kontemplatywnej komunikacji, rozwoju osobistego, coaching indywidualny i grupowy.

Nie jest prawnikiem ani politykiem, ale trenerem uważności w nurcie psychologii kontemplatywnej. Zatem treningi które prowadzi, aby rozwinąć pomocne zdolności umysłowe i społeczne, są sposobem przyczynienia się do bardziej zdrowej, wspólnej i kooperatywnej społeczności.

Chce zainspirować praktyką kontemplatywną w oparciu o Trening Karuny tych wszystkich, w rękach których leży dobro drugiego człowieka. Gdyż efekty jakie przynoszą tego typu treningi potwierdzają się w projekcie ReSource przeprowadzonym „ Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany”, jednym z największych projektów badawczy na świecie.

Więcej informacji na STRONIE

Comments