CTCC - NOWY PROJEKT MEDIA DIZAJN

Projekt CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation to idea skupiająca partnerów i instytucje wspierające z 4 krajów: Polski, Niemiec, Szwecji i Litwy. Projekt ma na celu zwiększenie potencjałuinnowacyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez kreatywne działanie, szkolenia i tworzenie sieci współpracy.

Projekt  Creative Traditional Companies Cooperation, czyli współpraca sektora kreatywnego z tradycyjnymi firmami otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Uniwersytet Technologii Designu i Inżynierii z Wismar, Partnerami projektu  są Centrum Designu z Gdyni, Stowarzyszenie Euroregion Pomerania z Elbląga, Centrum Informacyjno turystyczne z Rietavas (Litwa), Stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości kobiet – Plunge (Litwa), Park Naukowo Technologiczny Kłajpeda (Litwa), Uniwersytet Technologiczny Blekinge (Szwecja),  Stowarzyszenie Sezon Kreatywności z Rostocku (Niemcy), Instytut Naukowo Technologiczny z Bentwisch (Niemcy) oraz Stowarzyszenie Media Dizajn ze Szczecina.

Projekt CCTC ma na celu rozwój obszaru Szczecina i Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca do rozwoju młodej przedsiębiorczości i pozostawania  młodych ludzi, poprzez wspieranie działań na przestrzeni sektora morskiego, odnawialnych źródeł energii i sektora kreatywnego. Projekt zakłada współpracę z administracją publiczną, przedsiębiorcami i uczelniami co przyczyni się do profesjonalizacji działań organizacji NGO oraz podniesienia prestiżu i postrzegania organizacji pozarządowych.

Projekt CTCC ma na celu poprawę zdolności innowacyjnych kluczowych grup docelowych - minimum 200 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z regionu Południowego Bałtyku do 2020 r.  Przedsiębiorstwa pochodzić będą z trzech tradycyjnych sektorów produkcji, które przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności w kluczowych dla regionu Bałtyckiego sektorach – niebieskim (gospodarka morska) i zielonym (rolnictwo, ekonomia, leśnictwo).

Realizatorzy projektu CTCC zapraszają wszystkich zainteresowanych reprezentujących zarówno sektor kreatywny, jak i tradycyjny do współpracy. Zainteresowane przedsiębiorstwa wspierać będziemy w procesie tworzenia wartości dla klienta, ale także eksperci projektu CTCC będą wpierać uczestników projektu w dalszym rozwoju interesujących koncepcji.

Przedsiębiorstwa, które zgłoszą swój udział zostaną objęte audytem kreatywnym, który pozwoli ocenić jakich działań kreatywnych przedsiębiorstwo potrzebuje. Co więcej, eksperci projektu ułatwią uczestniczącym firmom nawiązanie oraz kontynuację współpracy ze specjalistami z branży twórczej, którzy wraz z międzynarodowym zespołem opracują i doskonalić będą nowe produkty, usługi i modele biznesowe. Realizacji projektu CTCC przyświeca fakt, iż branże kreatywne przyczyniają się do przekształcania innowacyjnych pomysłów w zyskowne produkty, usługi i modele biznesowe, które zaspokajają potrzeby klientów i pozwalają konkurować na arenie światowej. Natomiast branże tradycyjne stanowią nieocenione podwaliny gospodarcze, które pozwalają na stabilizację sytuacji gospodarczej w dłuższym czasie poprzez dostarczanie infrastruktury, jak i stabilnych miejsc pracy.

Projekt CTCC jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk oraz ze środków Urzędu Gminy Miasto Szczecin.

Zapraszamy do współpracy!

 

Więcej: http://www.ctcc.pl/

Comments