Coaching to GO

Znasz swoje mocne strony, a może poszukujesz paliwa motywującego do działania? Dostrzegasz potrzebę zmian, chcesz zastanowić się nad tym, co jest dla ciebie ważne w życiu? Jeśli tak, weź udział w bezpłatnych warsztatach, dzięki którym odnajdziesz ważne dla siebie konteksty.

W przyjaznej przestrzeni do nauki uczestnicy warsztatów odnajdą konteksty do zmian, zobaczą wyraźniej swoje naturalne drogi wzrostu, wsłuchają się w wewnętrzny plan, w SIEBIE. W trakcie warsztatów używane są skuteczne techniki rozwojowe, które uczestnicy będą mogli stosować na co dzień, we własnym zakresie.Podczas warsztatów szczególna uwaga zostanie poświęcona takim zagadnieniom jak:

  • odnajdywanie mocnych stron;
  • budowanie wspierających stanów, pewności siebie;
  • wyznaczanie najważniejszych wartości w życiu;
  • wyznaczanie kierunków rozwoju, celów, działania;
  • poszukiwanie swojej wyjątkowej misji;
  • poszukiwanie „paliwa” motywującego do działania;
  • neutralizacja krytyka wewnętrznego;
  • budowanie "osobistego coacha".

W trakcie szkoleń uczestnicy warsztatów będą korzystać z narzędzi coachingowych, metafory, nowego kodu NLP, warsztatu parateatralnego, a także pobudzą twórcze myślenie, kreatywność, odnowią energię do działania.

UWAGA ORGANIZACYJNA: Ubierz się swobodnie, zaktywizujesz siebie w całości. Podejście holistyczne pozwoli Ci odczytać sygnały płynące z ciała, nie tylko z głowy.

Warsztaty Coaching to GO odbędą się 27 stycznia 2014 r. w godz. 11-17 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o kontakt e-mailowy z organizatorem/prowadzącą warsztaty, p. Martą Wójcik. Adres e-mail: naturalways@tlen.pl 

Warsztaty poprowadzi Marta Wójcik. Coachingiem zajmuje się od dwóch lat, posiada certyfikat International Coach Federation - Associate Certified Coach. Aktualnie tworzy autorski projekt naturalwayS, w którym łączy narzędzia coachingowe, nowy kod NLP, warsztat parateatralny, metaforę, działania w przestrzeni nieoczywistej, performance, taniec, medytację. Synergia różnych perspektyw, zastosowanie najskuteczniejszych narzędzi rozwojowych, pozwala uzyskiwać wyjątkową dynamikę pozytywnych przemian u klienta, przy jednoczesnej dbałości o naturalny, harmonijny i ekologiczny przebieg procesu.

Każdy człowiek w coachingu prowadzonym przez p. Martę, traktowany jest ze szczególną uwagą, z głębokim szacunkiem dla jego wyjątkowego świata.Archetyp – wędrowiec, z nogami na ziemi, z głową w chmurach. Zakochana w teatrze. Żeglarka.

Harmonogram szkoleń:
Krok 1: Wehikuł czasu - uświadomienie sobie swoich mocnych stron, wartości, zachowań. Tworzenie wizji siebie, budzenie motywacji.

Krok 2: Lustra - rozpoznanie, tworzenie i odzwierciedlanie stanów. Istota asocjacji stanów z kontekstami w jakich potrzebujesz zmiany.

Krok 3: Koło Życia - forma wizualna ważnych obszarów życia, określenie intencji rozwojowych,
wyznaczanie celów.

Krok 4: Medytacja Drzewa - relaksacja i wstęp do pracy z metaforą. 

Krok 5: Zmiana stanu - zastosowanie stanu wysokiej efektywności w kontekscie pożądanej zmiany.
Aktywizacja obwodów neuronalnych poprzez gry umysłowe.

Krok 6: Metafora na linii czasu - aktywizacja nieświadomego umysłu dźwignią do zmiany. 

Krok 7: Rozpoznanie krytyka wewnetrznego, hamującego progres.
Zamiana krytyka w doradcę, wspomagającego uczenie się i rozwój.

Krok 8:Coaching to GO - proces autocoachingowy, jesteś coachem samego siebie, wyznaczanie celów, motywacja, pierwszy krok.

Niespodzianka.

Źródło: materiały organizatora 


Comments