Coaching dla NGO

Sektor3 zaprasza na bezpłatny coaching - długofalowego i zindywidualizowanego doradztwa. Spotkania przeznaczone sa dla  organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecina.

Skuteczny coaching sprawia, że organizacje i ich pracownicy rozwijają się szybciej i osiągają bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Coaching skierowany jest do organizacji pozarządowych zainteresowanych wypracowaniem spójnego planu działań pod okiem specjalisty.

Coaching grupowy – wspieranie grupy w osiąganiu założonych przez nią celów poprzez kierowanie rozwojem zdolności i kompetencji jej poszczególnych członków. W coachingu grupowym coach wspiera grupę a nie konkretną jednostkę w realizacji jej celów. Zamiast relacji „jeden-na-jeden”, pojawia się tu relacja „coach-grupa”. Nie oznacza to, że coach zapomina o rozwoju danej jednostki, jej zdolności i kompetencji. Pamięta jednak, że odbywa się on zawsze przez pryzmat grupy, której ta jednostka jest częścią. Jednostka uczy się bowiem i rozwija w grupie, „istnieje” zawsze w kontekście określonych interakcji z innymi członkami grupy.

Do dyspozycji organizacji jest 20 godzin wsparcia. Spotkania umawiane są indywidualnie a pierwsze spotkania już w maju.

Wszystkie zainteresowane organizacje zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Plan spotkań obejmuje: 2 godziny spotkania z osobami kierującymi działaniami danej organizacji oraz 18 godzin pracy wspólnej.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Comments