CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Pomimo że za oknem mrozi i powoli pojawia się biały puch, zachęcamy bardzo gorąco do aktywności. Warto przeczytać do końca zestawienie aktualnych konkursów, które przygotowała Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nowe prawo…

1. Obowiązuje nas nowa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Co się zmieniło? Zachęcamy do lektury artykułów na portalu ngo.pl: tutajtutaj

2. Zmiany w ustawie - 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r. Więcej informacji tutaj

Inicjatywy…

1. Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Klub Jagielloński ruszył z czwartą odsłoną projektu wspieranego przez Fundację PKO Banku Polskiego i objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku Akademia jest już w każdym polskim województwie, docierając do ponad 4000 uczestników zajęć! Akademia poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć z młodzieżą, jeśli chciałabyś/chciałbyś, aby Akademia zagościła w Twojej szkole, koniecznie skontaktuj się z organizatorami pod adresem mailowym: anp@kj.org.pl Więcej informacji tutaj

2. Lider ZachodniopomorskiSekretariat ds. Młodzieży WZ  rusza z kolejną, IV-tą już edycją wyjątkowego programu edukacyjnego "Lider Zachodniopomorski" dla młodych ludzi, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu i chcą zrobić coś w swojej lokalnej społeczności - młodzieżowej radzie, szkole, miejscowości, organizacji pozarządowej. Zgłoszenia można nadsyłać do 29 listopada br. Szczegóły programu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie.

3. 1 grudnia 2016 roku rusza Przystanek Wolontariat – nowa odsłona Tygodnia Aktywności. Akcja bogata w liczne wydarzenie potrwa do 7 grudnia br.

Przystanek Wolontariat to przedsięwzięcie organizowane przez miejskie i regionalne organizacje pozarządowe oraz instytucje zaangażowane w popularyzowanie wolontariatu. Celem działań organizatorów Przystanku Wolontariat jest  podniesienie świadomości opinii publicznej na temat znaczenia działalności wolontariackiej, uwypuklenie więziotwórczego wymiaru działalności ochotniczej, popularyzowanie wolontariatu jako formy samorozwoju i zwiększania kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przedsięwzięcie to służyć ma również wskazaniu wolontariatu jako wartościowej i atrakcyjnej formy aktywności obywatelskiej, a ponadto upowszechniania go jako narzędzia integracji społecznej. Co wydarzy się na Przystanku Wolontariat? Odpowiedź znajdziecie na stronie  i na  facebooku. Sprawdźcie koniecznie! 

Nabory, nabory…

1. Termin ucieka! W dniach do 24 listopada br. trwa nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych w FIO.  Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO w 2016 r. część B rozdział II â Komponent działań systemowych w Priorytecie 4, nabór uzupełniający.  Więcej informacji tutaj

2. Nabór wniosków w konkursie grantowym Bank Ambitnej Młodzieży odbędzie się w dniach 3 – 24 listopada 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia. Więcej informacji tutaj.  

3. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015 r. Więcej informacji tutaj.

4. Drugi nabór do Konkursu FIO 2016 – Priorytet 2 - rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Więcej informacji tutaj

5. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.  

6. Ruszył nabór wniosków w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.  Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 roku. Więcej informacji tutaj.  

7. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r., godz. 16.00 GMT+1. Więcej informacji tutaj

8. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Więcej informacji tutaj

Spotkania, konferencje, szkolenia…

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne z Pomorza Zachodniego na cykl spotkań, których celem jest wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka oraz poszukiwanie rozwiązań, popularyzacja dobrych praktyk oraz rozmowa na tematy istotne dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim. Spotkania odbędą się w dniach 25-27 listopada 2015 r. będą odbywały się w Hotelu Atrium podzielone na 8 sesji tematycznych – do wyboru przez organizacje. Potwierdzenie uczestnictwa w wybranych przez Państwa spotkaniach (można wziąć udział w więcej niż jednym) można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy. Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: d.supel@brpo.gov.pl

2. Dla OPP! Szkolenie z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbędzie się  2 i 3 grudnia br. (każdego dnia dla innej grupy zainteresowanych) Na zgłoszenia, po jednej osobie z NGO czekamy do 26 listopada br. Więcej informacji tutaj.

Współpraca…

1. Przystanek Wolontariat - zaproszenie do współpracy! Czekamy na informacje od Państwa w sprawie organizacji bądź współorganizacji przez Państwa organizacje obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą propozycją bardzo proszę o przesłanie w terminie do 25 listopada br. na adres mpieczynska@wzp.plinformacji dotyczących przygotowywanych przez Państwa przedsięwzięć tj.:

1) nazwę;

2) datę i miejsce;

3) krótki opis;

4) logo (jeśli jest);

5) wskazania czy przedsięwzięcie jest płatne/bezpłatne, wstęp wolny czy biletowany, na zaproszenie;

6) link do strony wydarzenia.

Otrzymane od Państwa informację zostaną udostępnione na stronie Przystanku Wolontariat i powszechnie promowane.  Więcej informacji o przystanku znajdziecie  na stronie  i na  facebooku.

2. Otwarci na Działania. Baza bezpłatnych zasobów dla grup nieformalnych już działa!  Więcej informacji o projekcie tutaj

3. Kamienica 1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia zaprasza do współpracy. Więcej na stronie i na facebooku.

Pomocne…

 - serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

 - serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

 - Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html Znajdą tam Państwo m.in. poradnik, jak napisać wniosek do FIO.

Zachęcamy do działania!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments