CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Wiosna w końcu zagościła, a z nią kilka nowych pomysłów. Przed nami kolejna dawka informacji przygotowana przez Magdalenę Pieczyńską z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Polecamy przeczytać zestawienie o nowych konkursach i naborach. 

Akcje informacyjne…

Rozpoczął się ostatni miesiąc akcji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - 1% podatku na rzecz OPPdziałających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji na stronie www  Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP. 1% - niby tak niewiele, a ma tak wielkie znaczenie ...

Konsultacje…

Do 20 kwietnia 2016 r. trwają konsultacje projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Szczegóły dostępne są stronie.

Konkursy…

1. NOWOŚĆ! Trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wnioski należy składać w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie.

2. NOWOŚĆ! Trwa nabór wniosków o przyznanie w roku 2016 stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną. Wnioski należy składać w terminie do  29 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie.

3. NOWOŚĆ! Trwa zgłaszanie kandydatur do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2016 oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016. Termin upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji na stronie.

4. NOWOŚĆ! Trwa konkurs „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2016”. Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionymi ankietami należy przesyłać w terminie do 29 kwietnia 2016 roku. Więcej informacji na stronie.

5. Wprowadź pozytywne zmiany w otoczeniu swojego miasta. Aż 1 mln zł na projekty, które zmienią wygląd i usprawnią funkcjonowanie polskich miast. Wystartował program LECHSTARTER – akcja społeczna, mająca na celu inspirowanie mieszkańców polskich miast do wprowadzenia pozytywnych zmian w miejskim otoczeniu. Pomysły m.in. z obszaru estetyzacji i zazieleniania miast, tworzenia przestrzeni jednoczących mieszkańców oraz nowych technologii służących mieszkańcom można zgłaszać do 4 kwietnia na stronie: www.urbanforms.org/lechstarter.

6. Od 1 marca br. trwa II edycja konkursu dla samorządów i mieszkańców miast „Mieszkam Tu - Mądre pomysły na mądre miasto". W ramach konkursu wyłonione zostaną najciekawsze pomysły i projekty zgłoszone lub zrealizowane w ramach budżetów obywatelskich w 2015 r. W zmaganiach mogą uczestniczyć zarówno sami autorzy pomysłów, jak i gminy, na terenie których zostały one zrealizowane. Termin mija 17 kwietnia br. Więcej informacji na stronie.

7. Trwa LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 15 maja 2016 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie system.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl

8. ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy Fundacji BOŚ adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.  Wystarczy zarejestrować zespół do 15 kwietnia 2016 roku a do 30 kwietnia przesłać swój projekt.  Więcej infroamcji na stronie.

Nabory, nabory…

1. TERMIN UCIEKA! Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 800 000 zł. Wnioski można składać w terminie do 3 kwietnia 2016 roku. Więcej informacji na stronie.

2. TERMIN UCIEKA! Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa już w zeszłym roku ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa do 4 kwietnia 2016 r. Więcej informacji stronie.

3. TERMIN UCIEKA! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie.

4. TERMIN UCIEKA! Konkurs Komisji Europejskiej na innowacje społeczne dotyczące uchodźców. Nabór do 8 kwietnia 2016 r. po angielsku. Więcej informacji na stronie.

5. NOWOŚĆ! Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać od dnia 24 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r. w wersji elektronicznej przez Generator Ofert ASOS. Więcej informacji na stronie

6. NOWOSĆ! Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”. Termin składania wniosków - 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00. Więcej informacji na stronie.

7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Termin mija 13 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie.

8. Konkurs grantowy Instytutu Muzyki i Tańca: Myśl w ruchu – IV edycja. W ramach Programu wspierane są trwające min. 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, prowadzone przez instytucje kultury lub organizacje pozarządowe, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych z możliwością tworzenia grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.). Nabór wniosków w IV edycji Programu odbywa się od 15 marca do 15 kwietnia 2016. Więcej informacji na stronie.

9. Fundacja Auchan na Rzecz Młodzieży zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat. Nabór trwa do 31 maja br. Więcej informacji na stronie.

10. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych: W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Więcej informacji na stronie.

11. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie.

12. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 - 5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b - Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 29.04.2016 r. Więcej informacji na stronie.

13. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i nahttp://www.ewt.wzp.pl/  Za ngo.pl

14. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej informacji na stronie.

Kalendarz konkursów ngo.pl

Komisje konkursowe…

1. TERMIN UCIEKA! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w 2016 roku. Termin mija 1 kwietnia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

2. TERMIN UCIEKA! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na wspieranie zadań z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w 2016 r. Termin mija 5 kwietnia 2016 r. Więcej informacji  tutaj.

3. NOWOŚĆ! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej w roku 2016. Termin mija 6 kwietnia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

Publikacje…

Polecamy lekturę poradnika, który zawiera praktyczne informacje o organizacji współpracy międzypokoleniowej. Jego celem jest wspieranie nauczycieli, edukatorów, opiekunów, animatorów w koordynowaniu udanych programów i projektów między pokoleniami, promujących uczenie się, zrozumienie i wzajemny szacunek między pokoleniami na terenach wiejskich. Więcej informacji tutaj

Pomocne…

-  serwis fundusze: - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

-  serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

-  Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

PRZYSTAŃ (w) INKU!

 

Comments