CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami! Zapraszamy do udziału w szkoleniach i spotkaniach. Zestawienie informacji przygotowała Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  

Akcje informacyjne…

1. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje kolejną akcję promującą przekazywanie 1% podatkuna rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji można przeczytac na stronie.  Wykaz OPP jest na bieżąco aktualizowany. Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP. 1% - niby tak niewiele, a ma tak wielkie znaczenie ...

2. W BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (z dnia 21 stycznia 2016 r.). Więcej informacji na stronie.

3. Akcja 1% - dla przypomnienia: z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje m.in. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji. Można sprawdzić na stronach:

http://radioszczecin.pl/210,0,pozyteczni

http://radioszczecin.pl/210,5,pozyteczni-magazyn-opp

http://www.radio.koszalin.pl/pl/program/podcast/organizacje-pozytku-publicznego.149.html

4. Zostaw 1% w Szczecinie, czyli Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz trzynasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji. Więcej informacji tutaj.

5. ZAPRASZAMY DO WSPARCIA AKCJI! Akcja Fundacji DKSM Polska „Pomóż Kubie i Innym”. W imieniu Fundacji DKMS Polska zwraca się z  prośbą o wsparcie działań Fundacji poprzez włączenie się w akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych, o nazwie "Pomóż Kubie i Innym!". Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-21 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

Konkursy…

1. Ruszyła IV edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. Na zgłoszenia organizatory czekają do 7 marca. Szczegóły dostępne tutaj  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Więcej informacji tutaj. W konkursie udział bierze  Stowarzyszenie Wizualne Miasto.   Aby wesprzeć budowę pierwszego Zieleńca Sąsiedzkiego i wdrożenie projektu EKO-DEWELOPER należy codziennie do 7 marca brać udział w głosowaniu. Link do inicjatywy: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/543  Więcej informacji tutaj.

2. Obywatelskie działania z korzyścią dla wszystkich - w ramach grantu „Zielona ławeczka” możecie postarać się o niewielkie środki na zagospodarowanie terenów osiedli, a przy okazji współpracować.  Więcej informacji tutaj.

Szkolenia…

1. Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 26 lutego 2016 r. w Szczecinie. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br. Więcej informacji tutaj.

2. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla seniorów: Testamenty jako sposób dysponowania dorobkiem swojego życia. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br. Zapraszamy do lektury zasad uczestnictwa w szkoleniach. Więcej informacji tutaj.

3. Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych w Łowiczu. Do wyboru są miejsca na warsztaty: Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw; Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową oraz Komunikacja w społeczności lokalnej. Więcej informacji tutaj.

4. Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w Programie Rozwojowym NGO skierowanym do szczecińskich ngo. Jeśli działasz w młodej organizacji pozarządowej albo postanowiliście powrócić do realizacji nowych inicjatyw lub po prostu Twoja organizacja chce wiedzieć więcej - zgłoś się do programu. W programie: jak i skąd pozyskiwać fundusze na działanie, jak poradzić sobie z wnioskami, jak prowadzić księgowość? Więcej informacji tutaj.

5. Federacja Inicjatyw Oświatowych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane dla wiejskich organizacji prowadzących placówki oświatowe  a poświęcone finansom stowarzyszeń tj.: pozyskiwaniu środków, współpracy ze sponsorami i darczyńcami, prowadzeniu dodatkowej działalności - odpłatnej i gospodarczej. Więcej informacji tutaj.

Nabory, nabory…

1. Termin ucieka! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

2. Termin ucieka! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł. Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

3. NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku.  Nabór ofert trwa do 9 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj.

4. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br. Więcej informacji tutaj.

5. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać do 1 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj.

6. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program „Równać Szanse”! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej informacji tutaj.

7. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej informacji tutaj.

8. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej informacji tutaj.

9. Ruszyła IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków do 17 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj.

10. Do 18 marca trwa nabór do Neighbours 3.0 - polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie. Więcej informacji tutaj.

11. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Oba ministerstwa zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór potrwa do 25 marca br. Więcej informacji tutaj.

12. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj.

13. Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci "Zachować pamięć". Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Więcej informacji tutaj.

14. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to 01.03.2016r. do 31.03.2016r. Więcej informacji tutaj.

15. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

16. Warsztaty w INKU: Kamienica 1 oraz Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zapraszają na warsztaty. Forma  zajęć edukacyjnych pn.„Gotowi do lotu? ” to urodzinowa propozycja Kamienicy 1 dla młodych. Więcej informacji tutaj.

17. Szkolenia w Sektorze3: Współpraca z mediami i zakładanie NGO, zmiany w księgowości dla ngo. Więcej informacji tutaj.

18. Gryfiński Dom Kultury: 25 lutego br. (czwartek) rusza 10 Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”. Więcej informacji tutaj.

Konsultacje…

- WAŻNE! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (z dnia 10 lutego 2016 r.)". ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH! Więcej informacji tutaj.

Komisje konkursowe…

- Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku . Termin mija 1 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj

Szkolenia…

marzec 2016 – Szczecin/Koszalin szkolenie ze zmian w ustawie o rachunkowości. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.

marzec 2016 – Koszalin szkolenie ze zmian w prawie dla ngo’s. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.

marzec 2016 – Koszalin szkolenie z pozyskiwania funduszy dla ngo’s. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Publikacje…

- RAPORT Z BADAŃ „NOWE ROLE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH” Pracownicy socjalni? Terapeuci? Doradcy? O nowych rolach środowisk twórczych możecie przeczytać w raporcie z badań przeprowadzonych w ramach projektu Stowarzyszenia Media Dizajn. Więcej informacji tutaj.

Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 16 RPO 2014-2020 Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych który znajdą Państwo na stronie

- Zapraszamy do lektury publikacji  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (pobierz Poradnik), która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”. Więcej informacji tutaj.

- Zapraszamy do lektury „Kierunki zmian w sferze pożytku publicznego w kontekście realizacji zadań publicznych". Więcej informacji tutaj.

Harmonogramy…

Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli''. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej na http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/

- Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj.

- W tym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł. We wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów. W tym wiele dostępnych dla NGO. Polecamy bogaty w linki artykuł z Polska Agencja Prasowa. Więcej informacji tutaj.

Pomocne…

- serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html

- serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments