CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i spotkaniach. Zestawienie informacji przygotowała Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nabory, nabory…

1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

2. Urząd Miasta Szczecin prowadzi nabory konkursowe. Więcej informacji tutaj.

3. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Najbliższy termin naboru upływa 22 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

4. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br. Więcej informacji tutaj.

5. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program „Równać Szanse”! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej informacji tutaj.

6. NOWOŚĆ. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej informacji tutaj.

7. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej informacji tutaj.

8. Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Więcej informacji tutaj

9. NOWOŚĆ. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

Szkolenia…

1. Zmiana prawa dla NGO’sów. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 15 lutego 2016 r. w Szczecinie. Na zgłoszenia czekamy do 12 lutego br. do godz. 12:00. Więcej informacji tutaj.

2. Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 26 lutego 2016 r. w Szczecinie. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br. Więcej informacji tutaj.

3. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla seniorów: Testamenty jako sposób dysponowania dorobkiem swojego życia. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br. Więcej informacji tutaj.

Warto zapoznać się z zasadami uczestnictwa w szkoleniach

Warsztaty w INKU

Kamienica 1 oraz Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zapraszają na warsztaty. Forma  zajęć edukacyjnych pn. „Gotowi do lotu?” to urodzinowa propozycja Kamienicy 1 dla młodych. Więcej informacji tutaj

Szkolenia…

- 26.02.2016 r. w Szczecinie w godz. 10:30 – 15:30 na Wydziale Zarządzanie i Ekonomiki Usług US odbędzie się spotkanie poświęcone  ciekawym źródłom pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych. Szczegóły spotkania są otrzymają Państwo w poniedziałek.  Już teraz serdecznie zapraszamy.

Luty/marzec 2016 – Szczecin/Koszalin szkolenie ze zmian w ustawie o rachunkowości. Szczegóły spotkania będą dostępne w najbliższym tygodniu. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Publikacje…

- Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 16 RPO 2014-2020 Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych który znajdą Państwo na stronie.

- Zapraszamy do lektury publikacji Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (pobierz Poradnik), która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”. Więcej informacji tutaj.

- NOWOŚĆ. Zapraszamy do lektury „Kierunki zmian w sferze pożytku publicznego w kontekście realizacji zadań publicznych". Więcej informacji tutaj.

Oferty…

-  Biura dla organizacji pozarządowych w Szczecinie. Więcej informacji tutaj.

Harmonogramy…

Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli''. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej na  Więcej informacji tutaj.

Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj.

- W tym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł. We wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów. W tym wiele dostępnych dla NGO. Polecamy bogaty w linki artykuł z Polska Agencja Prasowa. Więcej informacji tutaj.

Pomocne…

-  serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

-  serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

-  Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html

-  NOWOŚĆ  serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze.

 

PRZYSTAŃ (w) INKU!

    

 

Comments