CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Nowe konkursy i nabory, dlatego warto wiedzieć co dzieje się wokół ciebie! Przed nami kolejna dawka informacji przygotowana przez Magdalenę Pieczyńską z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Polecamy przeczytać do końca. 

Nabory, nabory…

1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Termin składania wniosków upływa z dniem 8 lutego 2016 roku. Więcej informacji tutaj.

2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Termin składania wniosków upływa z dniem 8 lutego 2016 roku. Więcej informacji tutaj.

3. Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły na  Więcej informacji tutaj.

4. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

5. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł. Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

6. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br. Więcej informacji tutaj.

7. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać w okresie 4 stycznia - 1 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj.

8. NOWOŚĆ. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to  01.03.2016r. do 31.03.2016r. Więcej informacji tutaj.

9. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godz. 12:00. Więcej na  Więcej informacji tutaj.

10. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej informacji tutaj

11. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj.

Komisje konkursowe…

Termin ucieka! Nabór kandydatów do składu dwóch komisji opiniujących oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej . Termin mija 1 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj oraz tutaj.

Szkolenia…

Szkolenie: zmiana prawa dla NGO’sów. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 15 lutego 2016 r. w Szczecinie. Wiecej informacji tutaj. Na zgłoszenia czekamy do 12 lutego br. do godz. 12:00. Zalecamy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w szkoleniach. 

Szkolenia planowane w najbliższym czasie ….

- 26.02.2016 r. w Szczecinie odbędzie się spotkanie poświęcone ciekawym źródłom pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych. Szczegóły spotkania są ustalane, już teraz serdecznie zapraszamy.

- Luty 2016 – Szczecin/Koszalin szkolenie ze zmian w ustawie o rachunkowości. Szczegóły spotkania są ustalane, już teraz serdecznie zapraszamy.

Publikacje…

- Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 16 RPO 2014-2020. Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych znajdą Państwo na stronie.

- Zapraszamy do lektury publikacji  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (pobierz Poradnik), która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”. Więcej informacji tutaj.

Oferty…

- Biura dla 2 młodych organizacji pozarządowych. Więcej informacji tutaj.

Harmonogramy…

Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli''. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej informacji tutaj

- Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj

- W tym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł. We wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów. W tym wiele dostępnych dla NGO. Polecamy bogaty w linki artykuł z Polskiej Agencji Prasowej. Więcej informacji tutajtutaj.

Pomocne…

- serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

- serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

- Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html

- NOWOŚĆ  serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments