CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Przed nami kolejna dawka informacji przygotowana przez Magdalenę Pieczyńską z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Polecamy przeczytać zestawienie o nowych konkursach i naborach.

Nabory, nabory…

1. Termin ucieka! Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury w 2016 roku. Nabór trwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

2. Termin ucieka! Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

3. Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Więcej informacji tutaj

4. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

5. Nabór do programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa”. W etapie I wnioskodawcy, w terminie do 31 stycznia 2016 r., składają wnioski zawierające wstępny projekt zadania. Więcej informacji tutaj.

6. Konkurs dla bibliotek i bibliotekarzy. Program dotacyjny Instytut Książki Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych. Ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2016 r.  Więcej informacji tutaj.

7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj

8. Trwa nabór wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj

9. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br. Więcej informacji tutaj

10. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program „Równać Szanse”! Nabór trwa do 10 marca 2016 roku, do godziny 12:00. Więcej informacji tutaj

11. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej informacji tutaj.

Szkolenia...

1. 15.02.2016 r. w Szczecinie odbędzie się zapowiadane w grudniu kolejne szkolenie  z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dodatkowo z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński. Szczegóły spotkania rozesłane będą  do 29 stycznia 2016 r. Już teraz serdecznie zapraszamy.

2. 26.02.2016 r. w Szczecinie odbędzie się spotkanie poświęcone  ciekawym źródłom pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych. Szczegóły spotkania rozesłane będą  do 29 stycznia 2016 r. Już teraz serdecznie zapraszamy.

3. Luty 2016 – Szczecin/Koszalin szkolenie ze zmian w ustawie o rachunkowości. Szczegóły spotkania rozesłane będą  do 29 stycznia 2016 r. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Inne…

1. Potrzebujesz biura dla organizacji pozarządowych?  Więcej informacji tutaj.   

Harmonogramy…

1. Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli''. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej informacji tutaj

2. Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Pomocne…

serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

- serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

- Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments