CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Mamy nowy rok i nowe możliwości! Czas zabrać się do pracy i dowiedzieć się o nowych szkoleniach, naborach i konkursach. Zestawienie przygotowała Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nabory, nabory…

1. Trwają nabory konkursowe organizowane przez Urząd Miasta Szczecin. Więcej informacji tutaj.

2. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. Nabór trwa do 25 stycznia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

3. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury w 2016 roku. Nabór trwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

4. Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej informacji tutaj

5. Nabór do programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa". W etapie I wnioskodawcy składają wnioski zawierające wstępny projekt zadania.  Termin przesyłania wstępnych projektów do 31 stycznia 2016 r. Więcej informacji tutaj.

6. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r.  Więcej informacji tutaj.

7. Trwa nabór wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji tutaj.

8. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej informacji tutaj.

9. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Więcej informacji tutaj. 

Komisje konkursowe…

1. Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Termin mija 20 stycznia 2016 r. Więcej informacji tutaj

2. Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2016 r. Termin mija 21 stycznia 2016 r.  Więcej informacji tutaj

Harmonogramy…

1. Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli”. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej informacji tutaj.  

2. Na 2016 r. w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj 

Pomocne…

- serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

- serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

- Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html - znajdziecie tam m.in. poradnik, jak napisać wniosek do FIO.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments