CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami z pozarządowego podwórka - czas na dawkę informacji przygotowaną przez Magdalenę Pieczyńską z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

BADANIA:

WAŻNE! Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. roli podmiotów sektora non-profit i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym. Kwestionariusz ankiety Badanie prowadzi Instytut Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

AKCJE INFORMACYJNE:

1% NA POMORZU ZACHODNIM

Trwa 15. edycja akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Samorząd Województwa kontynuuje akcję informacyjną zachęcającą do wsparcia organizacji pożytku publicznego z terenu naszego województwa. Wykaz i informacje o mechanizmie 1% dostępne są tutajZostaw 1% w Szczecinie, czyli Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku Publicznego już po raz piętnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej OPP. Więcej o akcji na www1% w Koszalinie. Twój 1% może zrobić wiele. Więcej o akcji na www Posłuchaj: https://youtu.be/noccYLj-IKc

WOLONTARIAT:

Filmy ,,Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat” Stowarzyszenie POLITES, w ramach zrealizowanego zadania publicznego pod tytułem: ,,Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat”, dofinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, stworzyło 3 filmy promujące różne formy wolontariatu:FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH: – konkursy już na początku marca. Więcej na www Polecam uwadze raport z konsultacji nowego Regulaminu FIO, zachodniopomorskie ngo’sy nie zawiodły.

CZYTELNIA:

1.       Sięgnij po fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014 – 2020. Więcej na www

2.       Informator Samorządu Województwa: Uzależnienia - Przemoc - Zdrowie psychiczne. Do pobrania na www

3.       Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim opracowany przez dr Ewę Gizę, lekarza psychiatrii. Do pobrania na www


KONKURSY:

1.         NOWE! Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z województwem zachodniopomorskim. Prace dyplomowe można składać do dnia 30 marca 2018 r. Więcej na www

2.         NOWE! "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego" - VIII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Aplikacje konkursowe można składać do 30 kwietnia 2018 r. Więcej na www

3.         Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 26 lutego 2018 r. Więcej na www

4.         Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”.  Zgłoszenia nadsyłać można do 28 lutego 2018 r. Więcej na www   

5.         15. edycja Konkursu Prawnik Pro Bono. Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika, a jakość jego usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik - prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tę osobę do nagrody! Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2018 r. Więcej na www

6.         II edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018! Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Redakcja miesięcznika „Strażak” zapraszają wszystkie aktywne społecznie Ochotnicze Straże Pożarne do udziału w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2018 roku. Więcej na www

7.         Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie w roku 2017 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018 roku. Więcej na www

8.         Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży m.in. w zakresie poszukiwania produktów czy potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 23 marca 2018 r. Więcej na www

 

SZKOLENIA:

 1.  Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie dla koordynatorów wolontariatu:  „Współpraca z wolontariuszami od A do Z”, które odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r w siedzibie Stowarzyszenia POLITES, (ul. Dworcowa 19/205). Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do  23 lutego do godz. 12:00. Link do formularza zgłoszeniowego: http://bit.ly/2DOsaH2 Więcej na www

2.       Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego zaprasza na szkolenie pt. „Praca metodą projektu oraz kluczowe aspekty przygotowania wniosku o dofinansowanie”, które odbędzie się 10 marca br. w Gryfinie. Więcej na www 

PORADNIK:

Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

ADMINISTRACJA RZĄDOWA:

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…


Kuratorium Oświaty www
Urząd Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj
Dotacje z urzędów centralnych www

TERMIN UCIEKA www 


 1.  NOWY! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu edukacji ekologicznej w 2018 r. Oferty można składać do 8 marca 2018 r. Więcej na www

 2. NOWY! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z obszaru ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) w 2018 r. Oferty można składać do 19 marca 2018 r. Więcej na www

 3. Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Ogłoszenie Konkursu lada moment na stronach mechanizmu finansowego (eeagrants.org). Więcej na www

 4.  NOWY! Program grantowy „Decydujesz, pomagamy”. W ramach programu można otrzymać finansowe wsparcie na realizację lokalnych projektów społecznych. Pomysły na działania można zgłaszać do 30 marca 2018 r. Więcej na www

 5. NOWY! Pozytywnie zmieniaj swoje miasto – ruszyła III edycja programu LECHSTARTER! Zgłoszenia do programu będą przyjmowane do godziny 14.00, 11 marca 2018 r. za pośrednictwem strony: www.lechstarter.pl

 6. NOWY! Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej na www

 7. NOWY! Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła konkurs grantowy na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 31 marca 2018 r. Więcej na www

 8.  NOWY! Duże pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. O pożyczki można wnioskować do 31 marca 2018 r. Więcej na www

     9.  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  –  trwa nabór na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2018 r. Oferty można składać w terminie do dnia 23 lutego  2018 r. Więcej na www

     10.  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego –  trwa nabór ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 r. Termin na składanie ofert do 27 lutego 2018 r. Więcej na www

    11.   Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – trwa nabór ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport. Zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. Więcej na www

  12. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2018. Termin składania wniosków mija 28 lutego 2018 r. Więcej na www

    13.   Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – trwa nabór ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Oferty można składać do 28 lutego 2018 r. Więcej na www

14.   Dzięki "Pracowniom Wyobraźni" powstaną biblioteki w  świetlicach znajdujących się w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Za dofinansowanie można zaaranżować pomieszczenie (lub jego część) tak, żeby mieszkańcy znaleźli w świetlicy przytulne miejsce do czytania książek. Termin nadsyłania wniosków mija 28 lutego br. Więcej na www

15.   Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA opublikowała priorytety Komponentów programu „Europa dla obywateli”, które obowiązywać będą w latach 2018-2020. Najbliższy nabór wniosków kończy się 1 marca 2018 r.  Więcej na www

16.   Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2018 roku, o godzinie 12:00. Więcej na www

17.   Pierwszy nabór Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na rok 2018 - program „Ochrona zabytków”. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Termin składania wniosków: drugi nabór: do 31.03.2018 r. (o ile zostaną środki). Więcej na www

  18.   Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ponadnarodowych w ramach nowego funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2018 r. Więcej na www

  19.   Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.  Więcej na www

   

  NABORY STAŁE:

  1.  Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www

  2. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

  3. Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,

   upowszechniania kultury. Więcej na www

  4.  Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

  5.  Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www

  6.  Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

  7. Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www

  8.  Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

  9.  Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

  10. Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

   

  KOMISJE KONKURSOWE

  1. 1.         NOWY! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej w 2018 r. Termin mija 2 marca 2018 r. Więcej na www

  2. 2.         NOWY! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) w 2018 r. Termin mija 9 marca 2018 r. Więcej na www

   

  POZARZĄDOWO

  PRACOWNIA POZARZĄDOWA
  http://pracowniapozarzadowa.pl/

   

  REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
  STOWARZYSZENIE POLITES
   
  SEKTOR 3
  http://sektor3.szczecin.pl/
   
  WIEŚCI Z INKU

  http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

   

  DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
  http://www.wolontariat.com.pl/


  HARMONOGRAMY…
  Programu Inteligentny Rozwój i Programu Infrastruktura i Środowisko Harmonogram dostępny jest 
  tutaj
  Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w PO WER dostępny jest 
  tutajRegionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj
   

  POMOCNE

  1)      http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/

  2)      http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/06/dotacje-z-ambasad-aktualizacja-listy.html

  3)      https://funduszenaedukacje.wordpress.com/

  4)      https://twitter.com/KonkursyDlaNGO

  Comments